Language
Mobile navigation Home page

Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet

PLN 15.00

W książce zamieszczono artykuły wpisujące się w interdyscyplinarny, społeczno-humanistyczny dyskurs dotyczący rozmaitych kontrowersji wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet. Teksty zgrupowano w dwóch częściach: pierwsza z nich dotyczy kontekstów społeczno-kulturowych i pedagogicznych, druga – behawioralnych i emocjonalnych problemów dziewcząt i kobiet. Nadrzędnym celem pracy było uzyskanie lepszego zrozumienia niektórych kluczowych aspektów trudności kobiet i dziewcząt, ze szczególnym uwzględnieniem procesów socjalizacji; przedstawienie teorii i diagnoz empirycznych dotyczących współczesnych zagrożeń egzystencjalnych i socjalizacyjnych, próba zaprezentowania i zidentyfikowania wyżej wymienionej problematyki z prezentacją genezy, przejawów, skali, dynamiki, aktualnych praktyk profilaktycznych oraz organizacji szeroko rozumianego systemu działań pomocowych wobec dziewcząt i kobiet.

Publikacja adresowana jest zarówno do studentów, jak i teoretyków oraz praktyków, którym nie jest obojętna tematyka socjalizacji, wychowania oraz pomocy psychopedagogicznej, a więc w szczególności do osób, których jednym z zadań społecznych jest poznanie i transmitowanie wzorów i wartości życia społecznego.

The articles included in this book are a reflection of interdisciplinary, social and humanistic discourse to do with various controversies around the socialization of girls and women. The authors have used multilevel narration about educational sciences: socialization, education, upbringing and psychological and pedagogical help. The book is divided into two parts. The first one is to do with social, cultural and pedagogical context; the second one deals with behavioral and emotional problems of girls and woman. The book is written booth for students and researchers and practitioners who care about socialization, upbringing and psychological and pedagogical help. It is intended especially for readers who deal with learning about and passing patterns and values of social life.

Spis treści
(Size: 87.8 KB)
Wprowadzenie
(Size: 157 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Controversy regarding socializing process of girls and women
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 237
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3029-8
Number of pages 386
Number of publishing sheets 24,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up