Language
Mobile navigation Home page

Feeria. Wokół bogactwa literackich i filmowych koneksji sztuki fantastycznej

Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Książka zawiera eseje i studia na temat bogactwa oblicz i znaczeń sztuki fantastycznej w obszarze nowoczesnej i ponowoczesnej literatury i filmu. Przedstawia zarówno kwestie związane z adaptacją filmową, w tym zwłaszcza dzieła autorów kluczowych dla obrazu współczesnej fantastyki, a więc S. Lema, J.R.R, Tolkiena, Ph.K. Dicka, jak i ważne, wybrane tematy tej sztuki, np. sposoby ukazywania na ekranie koszmaru sennego czy kluczowej figury nowej sztuki grozy – zombie. Omawia też sprawy ważne, a mniej oczywiste, jak np. tematy żydowskie obecne w sztuce fantastycznej – choćby literackie i filmowe obrazy golema i dybuka. Książka jest autorskim zaproszeniem do dalszych dyskusji i ustaleń badawczych.

Wstęp

 

WOKÓŁ ADAPTACJI FILMOWEJ

Do gwiazd i z powrotem. Twórczość Stanisława Lema na ekranie

Philip K. Dick i obrazy fałszywej rzeczywistości

Od złego smaku do powszechnego uznania. Proza J.R.R. Tolkiena a estetyka groteski i grozy w filmach Petera Jacksona

„ODWIECZNE” TEMATY FANTASTYKI

Wojny światów. Nie tylko o adaptacjach filmowych powieści Herberta George’a Wellsa

„Nie myślę, lecz jestem”: mózg, umysł i serce filmowej postaci zombie w kontekście paradygmatu posthumanistycznego

Groźne ekranowe sny

TROPY ŻYDOWSKIE

Golem – filmowe warianty judajskiej legendy

Filmowe dybuki: od żydowskiej legendy do polskiego koszmaru sennego

Baśnie o Holokauście

NIE MA UCIECZKI OD FANTASTYKI?

Kino Ingmara Bergmana i sztuka fantastyczna

Fantastyka jako okazjonalna maska? O twórczości Juliusza Machulskiego

Telewizja w kinie science fiction: Akumulator 1 Jana Svěráka

Podsumowanie

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Indeks dzieł literackich i filozoficznych

Indeks filmów i seriali telewizyjnych

Indeks nazwisk

Summary (Feeria. The Wealth of Literary and Cinematic Connections of Speculative Fiction Art)

 

 

The book contains essays and studies on the richness aspects and meanings of fantasy art in the field of modern and postmodern literature and film. It presents issues connected with film adaptation, especially works of authors that are key to the image of contemporary fantasy, i.e. S. Lem, J.R.R. Tolkien, Ph.K. Dick, as well as important, selected themes of this art, e.g. ways of depicting nightmares on the screen or the key figure in the new art of horror - the zombie. He also discusses important but less obvious issues, such as Jewish themes present in fantasy art, for example, literary and film images of the golem and dybbuk. The book constitutes the author's invitation to further discussions and research findings.

Write Your Own Review
You're reviewing:Feeria. Wokół bogactwa literackich i filmowych koneksji sztuki fantastycznej
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) Feeria. The Wealth of Literary and Cinematic Connections of Fantasy Art
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 233
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3964-2
DOI 10.14746/amup.9788323239659
Number of pages 350
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback

Related Products

Sign up