Language
Mobile navigation Home page

Dawne i nowe metafory Internetu (PDF)

PLN 28.00

W tytule książki pojawia się istotne rozróżnienie na dawniejsze i nowe metafory Internetu. Nie chodzi tu o dychotomiczne przeciwstawienie jednych drugim, lecz o dostrzeżenie różnicy, która dzieli Sieć z czasów jej XX-wiecznych początków i Sieć w postaci tak zróżnicowanej i technologicznie zaawansowanej, z jaką mamy do czynienia współcześnie, w trzeciej dekadzie XXI wieku. Jedne i drugie odkrywają i potwierdzają, że fenomen Internetu jako nowoczesnego medium – będącego od kilku dekad jednym z kluczowych składników życia społecznego i elementów kultury współczesnej – ma nie tylko swą bieżącą teraźniejszość, lecz również coraz dłuższą, z roku na rok nawarstwiającą się przeszłość.

Autor stawia tezę, iż będące tematem tej książki metaforyczne określenia Internetu są w gruncie rzeczy niczym innym, jak przybierającymi najróżniejsze formy przejawami społecznego dyskursu, który trwa od lat i permanentnie wokół niego się toczy.

Wstęp

Globalna sieć

Skrzynka pocztowa

Witryna

Hipermarket

Cyfrowa agora

Infostrada

Chmura

Pamięć ludzkości

Redefinicja wszechświata

Supermózg

Azyl wolności

Nowy barbarzyńca

Świat zastępczy

Second Life

Przebiegły uwodziciel

Zanurzenie w przekaz

Zjawisko i choroba

Mechanizm immersji

Metabolizm informacyjny

Społeczny zakres występowania immersji

Oko Kosmosu

Wielki Brat

Narzędzie społeczeństwa demokratycznego

Ocean informacji

Zdalnie

Facebook jako medium współczesnego społeczeństwa

Cyfrowa universitas

Tożsamość internetowa

Presja online

Wolność a odpowiedzialność

Informacja versus nadużycie

Smartfon

Selfie

Skype

Ochrona wizerunku

Wirtualna biblioteka

Pejzaż medialny

Ukryty podszeptywacz

Wieża Babel

Metafory Sieci

Bibliografia

Summary. Old and New Metaphors of the Internet


The title of this book makes an important distinction between the old and new metaphors of the Internet. This is not a matter of dichotomously opposing one with the other, but of recognising the difference that separates the Web at the time of its 20th-century origins and the Web in the diverse and technologically advanced form it has today, in the third decade of the 21st century. Both reveal and confirm that the phenomenon of the Internet as a modern medium (which has been one of the key components of social life and elements of contemporary culture for several decades) has not only a current present-day state but also an ever-lengthening past, year-by-year becoming more layered.

The author's thesis is that the metaphorical expressions of the Internet dealt with in this book are in fact nothing more than the most varied manifestations of the social discourse which has been going on for years and which is permanently revolving around the Web.

Write Your Own Review
You're reviewing:Dawne i nowe metafory Internetu (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) Old and New Metaphors of the Internet
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4272-7 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323242727
Number of pages 216
Number of publishing sheets 17,50

Related Products

Sign up