Language
Mobile navigation Home page

Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-3442-5
  • Category: Art History
  • Year of publication: 2019

Publikacja jest próbą zarysowania w miarę wielostronnego obrazu średniowiecznej architektury Pomorza Zachodniego, jej głównych nurtów i problemów. Choć obszar ten obfituje w dzieła architektury średniowiecznej – niejednokrotnie wybitnej jakości i skali – brak było dotychczas syntetycznego opracowania na ten temat. Zakres chronologiczny obejmuje okres od pojawienia się architektury murowanej na przełomie XII i XIII w. do początku XVI w. Omawiany tutaj obszar  rysuje się jako swoisty region artystyczny o charakterystycznych odrębnościach, jednak z drugiej strony jest on częścią wielkiego regionu nadbałtyckiego. Krajobraz kulturowy tego terytorium zachował w znacznym stopniu do dziś cechy ukształtowane w średniowieczu: miasta o regularnej siatce ulic, zwykle niewielkie, z dominującą bryłą kościoła w centrum, rozrzucone są wśród rozległych pól, lasów i jezior. W poszczególnych częściach książki przedstawiony został historyczny i topograficzny kontekst, uwarunkowania techniczne i materiałowe, rozwój typów przestrzennych i przemiany stylowe. W architekturze odzwierciedlały się przemiany społeczne – od stosunkowo później chrystianizacji, przez burzliwy rozwój w XIII wieku, konsolidację w XIV wieku, szczyt rozwoju na przełomie XIV i XV wieku, po schyłek w początku XVI wieku. Szczególną uwagę poświęcono analizie i interpretacji dzieł najwybitniejszych, wyznaczających kierunki rozwoju lub najbardziej reprezentatywnych, gdyż wśród setek powstałych w tym czasie budowli znajdują się niewątpliwe arcydzieła – z katedrą w Kamieniu Pomorskim, opactwem w Kołbaczu, kościołami farnymi Stargardu i Szczecina na czele. Ich znaczenie wykracza daleko poza kontekst regionalny, są one pomnikami architektury w skali europejskiej.

Spis treści
(Size: 86.8 KB)
Summary
(Size: 120.1 KB)
Wstęp
(Size: 145.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Medieval Architecture of Western Pomerania
Type of publication Monografia
Edition I (dodruk II 2019)
Series Historia Sztuki nr 43
ISSN 0056-1019
ISBN 978-83-232-3442-5
Number of pages 448
Number of publishing sheets 30,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up