Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Zawsze błądzić pośród wiatrów. Antropologiczne studium ewolucji strukturalnej westernu filmowego

34,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Książka o filmach, które są nośnikami mitu. Western filmowy jest mitem w pierwotnym znaczeniu tego słowa, które można określić następująco: mit jest opowieścią o rzeczach świętych. Przy czym rzeczy święte nie muszą należeć do porządku nadnaturalnego. Rzeczy święte to rzeczy, które są dla danego społeczeństwa najważniejsze. Mit jest też opowieścią o wydarzeniach tworzących strukturę, którą można odnosić jednocześnie do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W monografii western filmowy jest początkowo mitem o tworzeniu społeczeństwa przez zawarcie umowy społecznej, po czym ewoluuje, aby stać się usiłującym naśladować historię antymitem, aż w końcu w dziejach westernu jako gatunku filmowego zaczyna się okres życia po śmierci, który trwa do dziś.

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy
TWORZENIE SPOŁECZEŃSTWA

Rozdział drugi
MŚCICIELE Z MONUMENT VALLEY

Rozdział trzeci
UMOWA SPOŁECZNA

Rozdział czwarty
POZA PRAWEM

Rozdział piąty
TYRANIA WIĘKSZOŚCI

Rozdział szósty
ZAWODOWCY

Rozdział siódmy
ANTYWESTERN

Rozdział ósmy
KSIĄŻĘ I KACZOR

Podsumowanie

Filmografia

Bibliografia

Źródła internetowe

Summary

The book about films that are carriers of myth. The western is a myth in the original sense of the word, which can be described as follows: A myth is a story about sacred things. Sacred things do not necessarily belong to the supernatural order. Sacred things are things that are most important to a society. A myth is also a story about events which create a structure that can be applied simultaneously to the past, present and future. In Wander Forever between the Winds, the western is initially a myth about the creation of society through a social contract, then evolves to become an antimyth seeking to imitate history, and finally, in the history of the western as a film genre, the period of life after death begins, which continues to the present day.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Zawsze błądzić pośród wiatrów. Antropologiczne studium ewolucji strukturalnej westernu filmowego
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Wander Forever between the Winds. Anthropological Study of the Structural Evolution of Westerns
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 33
ISSN 1230-8595
ISBN 978-83-232-3779-2
Liczba stron 310
Liczba arkuszy wydawniczych 21,50
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się