Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Zawsze błądzić pośród wiatrów. Antropologiczne studium ewolucji strukturalnej westernu filmowego (PDF)

25,00 zł

Książka o filmach, które są nośnikami mitu. Western filmowy jest mitem w pierwotnym znaczeniu tego słowa, które można określić następująco: mit jest opowieścią o rzeczach świętych. Przy czym rzeczy święte nie muszą należeć do porządku nadnaturalnego. Rzeczy święte to rzeczy, które są dla danego społeczeństwa najważniejsze. Mit jest też opowieścią o wydarzeniach tworzących strukturę, którą można odnosić jednocześnie do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W monografii western filmowy jest początkowo mitem o tworzeniu społeczeństwa przez zawarcie umowy społecznej, po czym ewoluuje, aby stać się usiłującym naśladować historię antymitem, aż w końcu w dziejach westernu jako gatunku filmowego zaczyna się okres życia po śmierci, który trwa do dziś.

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy
TWORZENIE SPOŁECZEŃSTWA

Rozdział drugi
MŚCICIELE Z MONUMENT VALLEY

Rozdział trzeci
UMOWA SPOŁECZNA

Rozdział czwarty
POZA PRAWEM

Rozdział piąty
TYRANIA WIĘKSZOŚCI

Rozdział szósty
ZAWODOWCY

Rozdział siódmy
ANTYWESTERN

Rozdział ósmy
KSIĄŻĘ I KACZOR

Podsumowanie

Filmografia

Bibliografia

Źródła internetowe

Summary

The book about films that are carriers of myth. The western is a myth in the original sense of the word, which can be described as follows: A myth is a story about sacred things. Sacred things do not necessarily belong to the supernatural order. Sacred things are things that are most important to a society. A myth is also a story about events which create a structure that can be applied simultaneously to the past, present and future. In Wander Forever between the Winds, the western is initially a myth about the creation of society through a social contract, then evolves to become an antimyth seeking to imitate history, and finally, in the history of the western as a film genre, the period of life after death begins, which continues to the present day.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Zawsze błądzić pośród wiatrów. Antropologiczne studium ewolucji strukturalnej westernu filmowego (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Tytuł (EN) Wander Forever between the Winds. Anthropological Study of the Structural Evolution of Westerns
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 33
ISSN 1230-8595
ISBN 978-83-232-3780-8 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323237808
Liczba stron 310
Liczba arkuszy wydawniczych 21,50
Zapisz się