Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Studia Historica Slavo-Germanica XXV

45,00 zł

ARTYKUŁY l ROZPRAWY

A. Czubiński (Poznań), Die polnische Historiographie des Zweiten Weltkrieges. Hauptrichtungen der Diskussion in den Jahren 1945-2002
M. Delimata (Poznań), [...] Quae primogenita erat [...] - dzieciństwo, młodość i lata dojrzałe królowej Rychezy (do wygnania z. Polski po 1031 roku)
D. Łukasiewicz (Poznań), Między Kościołem i Państwem. Szkolnictwo w Prusach Południowych (1793-1806)
G. Kucharczyk (Poznań), Polityka czy estetyka? O pozapolitycznych motywach decyzji cenzuralnych w Prusach w pierwszej połowie XIX wieku
Ch. Schroder (Marburg), Planung und Grüundung der Köoniglichen Akademie zu Posen 1897-1903
R. Łysoń (Poznań), Program polityczny poznańskich ugodowców w okresie l wojny światowej
R. Dziergwa (Poznań), Obraz Polski międzywojennej i konfrontacje z Kresami Wschodnimi II Rzeczypospolitej w utworach pisarzy niemieckich w latach 1918-1939
M. Jarnecki (Kalisz), Portret oportunisty. Polityczne wybory i meandry posła Stefana Fencika. Kartka z dziejów Rusi Zakarpackiej w okresie międzywojennym
A. Skupień (Poznań), Ludność żydowska w południowo-zachodniej części województwa poznańskiego w latach 1919-1939
H. Schwendemann (Freiburg im Breisgau), Drastische Maflnahmen żur Verteidigung des Reiches an der Oder und am Rhein... : eine vergessene Denkschrift Albert Speers vom 18. Mäarz 1945

RECENZJE

H. Brachmann, E. Foster, C. Kratzke, H. Reimann, Das Zisterzienserkloster Dargun im Stammesgebiet der Zirzipanen. Ein interdisziplinarer Beitrag zur Erforschung mittelalterlichen Siedlungsprozesse in der Germania Slavica, Stuttgart 2003 (J. Strzeczyk)

Gesta Principum Polonorum. The Deeds of the Princes of the Poles. Translated and annotated by P. W. Knoll and F. Schaer, with a preface by T. N. Bisson, Budapest-New York 2003 (R. Witkowski)

H. Kocój, Upadek Konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z. posłem pruskim w Warszawie Girolamo Lucchesinim. Depesze Fryderyka Wilhelma II od listopada 1791 r. do sierpnia 1792 r., Kraków 2002 (M. Forycki)

H. Kocój, Prusy wobec powstania kościuszkowskiego. Na podstawie korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłem pruskim w Petersburgu Leopoldem Heinrichem Goltzem (depesze z. Berlina do Petersburga i z Petersburga do Berlina z 1794 roku), 2002 (M.Taterka)

M. Andrzejewski, Schweizer in Polen. Spuren der Geschichte eines Brüuckenschlages, Basel 2002 (P. Kubiak)

M. Rajch, Preuische Zensurpolitik und Zensurpraxis in der Provinz Posen 1848/49 bis 1918, Archiv füur Geschichte des Buchwesens, Bd. 56, 2002, s. 1-77 (W. Molik)

H. D. Näagelke, Hochschulbau im Kaiserreich. Historische Architektur im Prozess büurgerlicher Konsensbildung, Kiel 2000 (W. Molik)

Denkmäaler in Kiel und Posen. Parallelen und Kontraste. Hg. R. Jaworski, W. Molik, Kiel 2002 (E. Gwiazdowska)
Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. Nationalismus und nationale Identitäat in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Red. /Hg. von B. Linek, K. Struve, Opole-Marburg 2000 (P. Matusik)

T. Serrier, Entre Allemagne et Pologne. Nations et identitées frontalitèeres, 1848-1914, Paris 2002(T. Schramm)

C. Pletzing, Vom Vöolkerfrüuhling zum nationalen Konflikt. Deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußfien 1830-1871, Wiesbaden 2003 (G. Kucharczyk)

Modern Prussian History 1830-1947. Ed. P. G. Dwyer, Edinburgh 2001 (G. Kucharczyk)

F. Scherer, Adler und Halbmond. Bismarck und der Orient 1878-1890, Paderborn-Munchen-Wien-Zurich 2001 (G. Kucharczyk)

Vision Europa. Deutsche und polnische Föoderationspläane der 19. Und früuhen 20. Jahrhunderts. Hrsg. von H. Duchhardt, M. Morawiec, Mainz 2003 (G. Kucharczyk)

O. Kiec, Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, Warszawa 2001 (G. Kucharczyk)

L. Trzeciakowski, W kręgu polityki. Polska - Niemcy w XIX wieku. Red. K. Makowski, W. Molik, Poznań 2002 (J. Kołacki)

L. Trzeciakowski, Posłowie polscy w Berlinie 1848-1928, Warszawa 2003 (W. Łazuga)

Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie. Red. naukowa A. Ajnenkiel, Warszawa 1999 (R. Galuba)

Rok 1920 z perspektywy osiemdziesięciolecia. Red. naukowa A. Ajnenkiel, Warszawa 2001 (R. Galuba)

Der Kapp-Lüuttwitz-Ludendorff-Putsch. Dokumente. Hrsg. von E. Köonnemann und G. Schulze, Müunchen 2002 (P. Kubiak)

M. Piotrowski, Reemigracja Polaków z Niemiec 1918-1939, Lublin 2000 (P. Hauser)

H. Schwendemann, W. Dietsche, Hitlers Schloßfl. Die Füuhrerrezidenz in Posen, Berlin 2003 (W. Molik)

K. A. Kałasznikow, W. I. Piesków, A. J. Czmychało, W. I. Golikow, Krasnaja Armija w ijunie 1941 goda (statisticzeskij sbornik), Tomsk 2001 (J. Wojtkowiak)

M. W. Szkarowskij, Nacistskaja Giermanija i Prawosławnaja Cerkow . Nacistskaja politika w otnoszenii Prawosławnoj Cerkwi i religioznoje wozrożdienije na okkupirowannoj tierritorii SSSR, Moskwa 2002 (O. Kiec)

I. Haar, Historiker im Nationalsozialismus. Deutsche Geschichtswissenschaft und der Volkstumskampf im Osten, Göottingen 2000 (H. Olszewski)

A. Rybicka, Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Institut füur Deutsche Ostarbeit. Kraków 1940-1945, Warszawa 2002 (J. Strzelczyk)

M. Krzoska, Füur ein Polen an der Oder und Ostsee. Zygmunt Wojciechowski (1900-1955) als Historiker und Publizist, Osnabruck 2003 (J. Strzelczyk)

H. Kiryłowa Sosnowska, Gościńce i rozstajne drogi, Poznań 2002; E. Serwański, W kręgu myśli zachodniej. Wspomnienia i zapiski Wielkopolanina, Poznań 2003; Z. Mazur, Antenaci. O politycznym rodowodzie Instytutu Zachodniego, Poznań 2002 (M. Musielak)

R. Łoś, Wschodnia polityka kanclerza Konrada Adenauera, Łódź 2003 (W. Krzyżaniak)

KOMUNIKATY

Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Lecha Trzeciakowskiego (A. Hinc)
Workshop młodych polskich i niemieckich historyków w Słubicach 5-8 września 2002 roku (P. Matusik)

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

Profesor Janusz Pajewski (1907-2003) (T. Schramm)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Studia Historica Slavo-Germanica XXV
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 0301-6420
Liczba stron 320
Liczba arkuszy wydawniczych 32,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się