Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Studia Historica Slavo-Germanica XXIV

35,00 zł

Profesor Antoni Czubiński (1928-2003) (T. Kotłowski)

ARTYKUŁY 1 ROZPRAWY

P. Deszczyński (Poznań), Kraje kolonialne w doktrynie SPD w latach 1876-1982
P. Kubiak (Poznań), Próby zjednoczenia niemieckiego ruchu liberalnego w listopadzie i grudniu 1918 roku. Powstanie DDP i DVP
D. Mazurczak (Poznań), Rewolucja 1918/1919 w Berlinie i jej oddziaływanie na środowiska twórcze
S. Łozowski (Pieczyska k.Człopy), Od konfrontacji ku koegzystencji: wizja stosunków niemiecko-polskich według Hermanna Rauschninga
B. Martin (Freiburg im Breisgau), Der Krieg in China and die japanisch-deutsche Zusammenarbeit bei der Entwicklung bakteriologischer and chemischer Waffen
A. Czubiński (Poznań), Spór o genezę i charakter wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku
J. Paszkiewicz (Poznań), Jugosławia we włoskiej polityce ekspansji w latach 1939-1941
M. Mikołajczyk (Poznań), Francois Mitterrand wobec kwestii zjednoczenia Niemiec
D. Matelski (Poznań), Legal Protection of the German Minority in the Second and Third Polish Republics

ARTYKUŁY RECENZYJNE 1 RECENZJE

M. Andrzejewski (Gdańsk), Uwagi na temat polskiej prasy w Prusach Zachodnich [J. Banach, Prasa pol.ska Prus Zachodnich w latach 1848-1914, Gdańsk 1999]
Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte and Gegenwart. Bibliographie 1900-1998, Hg. v. A. Lawaty, W. Mincer, Bd. 1~, Wiesbaden 2000 (J. Strzelczyk)
H. Ludat, Słowianie - Niemcy - Europa. Wybór prac, tłum. i posłowie J. M. Piskorski, Mar-burg-Poznań 2000 (J.Strzelczyk)
Stadtebuch Brandenburg and Berlin, Hg. v.: E. Engel, L. Enders, G. Heinrich u. W. Schich, Stuttgart-Berlin-Koln 2000 (J.Strzelczyk)
Cz. Łuczak, Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815-1918), Poznań 2001 (J. Wiśniewski)
S. Kemlein, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848. Przeobrażenia w łonie żydostwa polskiego pod panowaniem pruskim, Poznań 2001 (W. Molik)
H. Kocój, Prusy i Niemcy wobec powstania listopadowego, Kraków 2001 (M. Zaj ąc)
M. Leśniewski, Wojna burska 1899-1902. Geneza, przebieg i międzynarodowe uwarunkowania, Warszawa 2001 (K. Marchlewicz)
M. Mroczko, Stanisław Kozicki (1876-1958). Biografia polityczna, Gdańsk 1999 (P. Sobański)
M. Mroczko, Stanisław Kozicki (1876-1958). Biografca polityczna, Gdańsk 1999 (M. Musielak)
A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od I2 X 1918 do 25 IV 1920, Toruń 2000 (R.Galuba)
M. Klimecki, Czortków 1919, Warszawa 2000 (R. Galuba)
M. Klimecki, Lwów 1918-1919, Warszawa 2000 (R. Galuba)
M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Warszawa 2000 (R. Galuba)
W. Mędrzecki, Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku, Warszawa 2000 (K. Kruszewski)
Odrodzona Polska wśród sąsiadów 1918-1921, red. A. Koryn, Warszawa 1999 (R. Galuba)
O niepodległą i granice. Komunikaty Oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 1919-1921, oprac., wybór i przygotowanie do druku M. Jabłonowski i A. Koseski, Warszawa-Pułtusk 1999 (R. Ga1uba)
H. Karczyńska, Kobiety w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku w okresie plebiscytu i powstań śląskich, Opole 1998 (R. G a 1 u b a)
A. Landau-Czajka, W jednym stali domu... Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933-1939, Warszawa 1998 (R. Galuba)
A. Głowacki, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich ll Rzeczpospolitej 1939--1941, Lódź 1998 (R. Ga1uba)
G. R. Ueberschar, W. Vogel, Dienen and Verdienen. Hitlers Geschenke an seine Eliten, Frankfurt a. M. 1999 (S. Łozowski)
J. Kwiek, Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 1945-1949/50, Kraków 1998 (R. Ga1uba) K. Adenauer, Wspomnienia, Warszawa 2000 (W. Krzyżaniak)
Jean Monnet, l'Europe et les chemins de la paix, red.: G. Bossuat, A. Wilkens, Paris 1999 (M. Mikołajczyk)
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999 (M. Krzyżaniak)
Handbuch der Geschichte Russlands, Hg. v. S. Plaggenborg, Bd. 5: 1945-1991, Lief.1/2, Stuttgart 2001 (J. Strzelczyk)
Jahrbuch fiir die Geschichte Mittel- and Ostdeutschlands. Zeitschrift fiir vergleichende and preussische Landesgeschichte, Bd. 46: 2000, Munchen 2001 (J. Strzelczyk)

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

Czesław Luczak (1922-2002) A. Czubiński

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Studia Historica Slavo-Germanica XXIV
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 0301-477X
Liczba stron 286
Liczba arkuszy wydawniczych 26,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się