Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Studia Historica Slavo-Germanica XXIII

35,00 zł

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
* A. Czubiński (Poznań), Wokół sporów i polemik niemiecko-polskich na temat wzajemnych stosunków w przeszłości
* R. Ergetowski ( Wrocław), Stan badań nad wrocławską slawistyką (do 1945 roku)
* P. Deszczyński (Poznań), Internacjonalizm Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w latach 1890-1998
* P. Sper1ing (Poznań), Ekonomiczne konsekwencje pokoju. Od Wersalu do Londynu.
* B. Piotrowski (Poznań), Kraje pozaeuropejskie w propagandzie i badaniach naukowych berlińskiego DAWI (Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut, 1940-1945)
* M. Mikołajczyk (Poznań), Francja wobec kwestii remilitaryzacji Niemiec w latach 1950-1955
* Uwagi lekarza polskiego z Galicji dra Karola Zaleskiego na temat idei niemieckiego politologa dra Friedricha Naurmanna rozwiązania kwestii polskiej w czasie I wojny światowej (opracował A.Czubiński)

RECENZJE
* Prestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej. Wybór i opracowanie: Anna Wolff-Powęska i Eberhard Schulz. Tłumaczenie: Zenona Choderny-Loew i Peter Oliver Loew, Poznań 2000 (H. Olszewski)
* Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Zeitschrift für vergleichende und preußische Landesgeschichte, Bd. 45 (1999), München 2000 (J. Strzelczyk)
* S. Grodziski, Habsburgowie. Dzieje dynastii, Wrocław 1998 (M. Menz)
* Powstanie kościuszkowskie 1794. Z dziejów polityczno-społecznych, red. J. Wojtasik, Warszawa 1997 (W. Janik)
* M. Morkowska, Vom Stiefkind zum Liebling. Die Entwicklung und Funktion des europäisches Schweitzbildes bis zur Französisches Revolution, Zürich 1997 (A. Dudzińka)
* G. Kucharczyk, Prusy, Rosja i kwestia polska w myśli politycznej Constantina Frantza 1817-1891, Warszawa 1999 (R. Dobek)
* J. Banach, Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1848-1914, Gdańsk 1999 (A. Czubiński)
* K. Rzepa, Od utopii do pragmatyzmu. Od sekty do milionowej partii. Socjaldemokracja niemiecka przed 1914 rokiem, Poznań 1998 (A. Czubiński)
* P. Łossowski, Jak Feniks z popiotów. Oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie 1918, Łowicz 1998 (A. Czubiński)
* V. R. Berghahn, Sarajewo, 28 czerwca 1914. Zmierzch dawnej Europy, Warszawa 1999 (J. Wiśniewski)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Studia Historica Slavo-Germanica XXIII
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 0301-6420
ISBN 83-232-1042-X
Liczba stron 300
Liczba arkuszy wydawniczych 28,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się