Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Stefania Zahorska. Pisma filmowe

Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

W ogromnym i różnorodnym dorobku Stefanii Zahorskiej (1889-1961) obejmującym działalność literacką, reportaże, publikacje z zakresu historii sztuki, filozofii, literatury, socjologii... poczesne miejsce zajmuje refleksja teoretyczno- i krytycznofilmowa. O filmie pisała od roku 1927 niemal do końca życia; ostatnia recenzja filmowa opublikowana w Londynie nosi datę 1953. Stefania Zahorska była najwybitniejszym krytykiem filmowym dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Składa się na to nie tylko jej talent literacki, krytyczny, niezależność i bezkompromisowość sądów, ale przede wszystkim erudycja, głębokie i rozległe wykształcenie.
Analizując film, dostrzegała dużo więcej niż tylko obraz obecny na ekranie. Przez ponad dziesięć lat była stałą recenzentką „Wiadomości Literackich”, w których zrecenzowała ponad 500 filmów. Problematykę filmową wprowadziła także do wielu innych czasopism społecznokulturalnych i literackich. Interesowała się także refleksją nad filmem na poziomie naukowym, czego świadectwem jest jej wystąpienie na Zjeździe Filozoficznym w Warszawie w roku 1927. Jako wykładowca (od 1921 roku) Wolnej Wszechnicy Polskiej wprowadziła film do programu wykładów z zakresu sztuki. Temperament i powołanie dydaktyka widać zresztą wyraźnie w tych jej tekstach, w których przybliża czytelnikowi np. filmową awangardę. Recenzje filmowe pisała także na łamach prasy emigracyjnej w Paryżu i Londynie.
Wydanie krytyczne całości niezmiernie wartościowych poznawczo prac filmowych Stefanii Zahorskiej odsłania jej niezwykle nowoczesny sposób patrzenia na dzieło sztuki filmowej, które autorka recenzji, analiz i esejów, a nawet materiałów interwencyjnych widzi w szerokich kontekstach społecznych, kulturowych i politycznych ćwierćwiecza kultury polskiej w kraju i na obczyźnie.

Małgorzata Hendrykowska Stefania Zahorska o filmie

Publikacje Stefanii Zahorskiej o filmie

1927
Z ruchu filmowego w Niemczech, „Wiadomości Literackie” 1927, nr 39 (195)
Pozgonne Wystawy Kinematograficznej, „Wiadomości Literackie” 1927, nr 43 (199)
O przyszłość polskiego filmu, Jeszcze o „Ziemi obiecanej”, „Polska Zbrojna” 1927, nr 332, Tydzień Filmowy „Polski Zbrojnej”
Pod przyłbicą X Muzy. Tajemnica warsztatów filmowych, „Polska Zbrojna” 1927, nr 339, Tydzień Filmowy „Polski Zbrojnej”
Z krainy Botokudów, „Droga. Miesięcznik poświęcony sprawom życia polskiego” 1927, nr 11

1928
O wewnętrzną kierunkowość filmu, „Droga. Miesięcznik poświęcony sprawom życia polskiego” 1928, nr 1
Film i liryka, „Kino-Teatr” 1928, nr 3
Wojna i film, „Kino-Teatr” 1928, nr 4
Film w naftalinie, „Wiek XX” 1928, nr 3
Niemiecka książka o filmie, „Wiek XX” 1928, nr 6
Dość!, „Wiek XX” 1928, nr 6
Film abstrakcyjny, „Wiek XX” 1928, nr 8
Treść czy abstrakcja. Z powodu artykułu p. Emila Schürera, „Wiek XX” 1928, nr 13
O fakturze w filmie, „Polska Zbrojna” 1928, nr 3, Tydzień Filmowy „Polski Zbrojnej”
Nad kolebką polskiego filmu, „Polska Zbrojna” 1928, nr 8, Tydzień Filmowy „Polski Zbojnej”
Czarne i białe, „Polska Zbrojna”1928, nr 29, Tydzień Filmowy „Polski Zbrojnej”
Waterloo napoleońskie w XX wieku, „Polska Zbrojna” 1928, nr 29, Tydzień Filmowy „Polski Zbrojnej”
Spory dookoła filmu, „Polska Zbrojna” 1928, nr 50, Tydzień Filmowy „Polski Zbrojnej”
Sobiepaństwo czy służba, „Polska Zbrojna” 1928, nr 95, Tydzień Filmowy „Polski Zbrojnej”
Ameryka i film, „Polska Zbrojna” 1928, nr 349, Tydzień Filmowy „Polski Zbrojnej”
Zagadnienia formalne filmu, „Przegląd Filozoficzny” 1928, t. 31, z. 1/2, Księga Pamiątkowa Drugiego Zjazdu Filozoficznego (Warszawa 1927)

1929
Film eksperymentalny, „Kino-Teatr” 1929, nr 10
Samoobrona głupoty, „Głos Prawdy” 1929, nr 13, 13 stycznia, s. 6 (dodatek
„Film i Kino”), „Polska Zbrojna” 1929, nr 7, Tydzień Filmowy „Polski Zbrojnej”
Obraz i film, „Polska Zbrojna” 1929, nr 41, Tydzień Filmowy „Polski Zbrojnej”
Futuryzm i film, „Polska Zbrojna” 1929, nr 150, s. 4, Tydzień Filmowy „Polski Zbrojnej”
„Burza nad Azją” Pudowkina, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 15 (276)

1930
Bilans eksperymentów filmowych, „Kurier Literacko-Naukowy” 1930, nr 29
(dodatek do numeru 186 „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” z dnia 14 lipca 1930)
Drogi rozwojowe filmu, „Miesięcznik Literacki” 1930, nr 5
Turksib, „Wiadomości Literackie” 1930, nr 22 (335)
Sprawy i sprawki XI Muzy, „Wiadomości Literackie” 1930, nr 45 (358)
Sprawy XI Muzy, „Wiadomości Literackie” 1930, nr 51/52 (364/365)

1931
Zakazane „Alleluja”, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 6 (371)
Kronika filmowa, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 16 (381)
Kronika filmowa, „Wiadomości Literackie” 1931 nr 24 (389)
W sprawie „Błękitnego Ekspresu”. Do redaktora „Wiadomości Literackich”, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 27 (392)

1932
„Niech żyje wolność” René Claira, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 12 (429)
Kronika filmowa [dotyczy filmów: Dzikie pola, Pod kuratelą, Tańce Brahmsa] „Wiadomości Literackie” 1932, nr 13 (430)
„Szanghaj ekspress” Sternberga, „Najeźdźcy” (sic!) Pabsta, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 15 (432), Kronika Filmowa
„Puszcza” w reżyserii Biskego, „Legion ulicy”w reżyserii Forda, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 17 (434), Kronika Filmowa
Clairyzm, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 20 (437)
„Człowiek, którego zabiłem”, „Pogrzeb prezydenta Doumera”, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 27 (444), Kronika Filmowa
Kronika Filmowa [dotyczy filmu Atlantyda Georga Wilhelma Pabsta], „Wiadomości Literackie” 1932, nr 29 (446)
Kicz niemiecko-amerykański „Frankenstein”, Polski film „afrykański” [„Głos pustyni”], Jeszcze jeden film „patriotyczny” [„Księżna Łowicka”], „Wiadomości Literackie” 1932, nr 44 (461), Kronika Filmowa
„Morderstwo”, Sternberg i Marlena [„Blond Wenus”], Krawiec i księżniczka [„Kochaj mnie dziś”], „Wiadomości Literackie” 1932, nr 48 (465), Kronika Filmowa
„Drewniane krzyże” („Majestic”), „Bezdomni” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1932, nr 50 (467)
„Czemp” („Stylowy”), „Zemsta Tonga” („Filharmonia”), „Wiadomości Literackie” 1932, nr 52 (469), Kronika Filmowa
Polski film – dobry! [dotyczy filmu Franciszki i Stefana Themersonów Europa], „Wiadomości Literackie” 1932, nr 53 (470)

1933
Refleksje noworoczne, Ameryka, Filmy polskie. „Na kółkach” [dotyczy filmu Pałac na kółkach], Film tatrzański [dotyczy filmu Biały ślad], „Sto metrów miłości” („Casino”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 2 (473), Kronika Filmowa
„Nocne sądy” („Atlantic”), „Rasputin”(„Filharmonia”), „Congorilla” („Majestic”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 4 (475), Kronika Filmowa
Malarze i rzeźbiarze przy pracy, „10% dla mnie” („Casino”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 5 (476), Kronika Filmowa
Za wiele optymizmu, „Rajski ptak” Kinga Vidora („Atlantic”), „Kinomaniak” („Apollo”) i „Dobroczyńca ludzkości” („Stylowy”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 6 (477), Kronika Filmowa
„Rome-Express” („Colosseum”), „Noce portowe” („Majestic”), „Romeo i Julcia” („Apollo”), Poranek filmów eksperymentalnych („Adria”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 7 (478), 5 lutego, s. 6, Kronika Filmowa
„Hallo Berlin – Hallo Paryż” („Europa”), „Symfonia 6 milionów” („Pan”), „Czeng” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 8 (479), Kronika Filmowa .
„Wiadomości Literackie” 1933, nr 9 (480), 19 lutego, s. 7, Kronika Filmowa: „Ariana” („Adria”), „Ja w dzień – ty w nocy” („Palace”)
„W cieniu krzyża” („Colosseum” i „Filharmonia”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 10 (481), Kronika Filmowa „Białe szaleństwo” („Palace”), „Mężczyźni w jej życiu” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 11 (482), 5 marca, s. 5, Tydzień Filmowy
„Kain i Artem” („Apollo”), „Złote sidła” („Światowid”), „Pozwólcie nam żyć” („Stylowy”), „Węgierska miłość” („Palace”), „Każdemu wolno kochać” („Casino”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 15 (486), Kronika Filmowa
„Pożegnanie z grzechem” („Stylowy”), „Naucz mnie kochać” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 16 (487), Kronika Filmowa
W obronie polskiego filmu, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 17 (488), (dodatek „Światło na Ekran” poświęcony sprawom filmowym):
„14 lipca” („Światowid”), „Wioska na Ałtaju” (Poranek „Startu” – obecnie w „Uciesze”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 22 (493), Kronika Filmowa
„Ekstaza” („Adria”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 24 (495), Kronika Filmowa
„Ostatnia carowa” („Stylowy”), Zwierzenia, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 25 (496), Kronika Filmowa
Historia filmu francuskiego (poranek „Wiadomości Literackich” w kinie „Splendid”),
„Wiadomości Literackie” 1933, nr 26 (497), Kronika Filmowa
[dotyczy filmów: Adiutant Jego Wysokości, Biała lilia], „Wiadomości Literackie” 1933, nr 27 (498), Kronika Filmowa
„Turbina 50 000” („Wstriecznyj”) („Światowid”) , „Odmęty ulicy” („Europa”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 39 (510), Kronika Filmowa
„Don Kichot”(„Majestic”) i „Jaką mnie pragniesz („Stylowy”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 41 (512), Kronika Filmowa
„Ziemia pragnie” („Arena”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 42 (513), Kronika Filmowa
„Dzieje grzechu” („Apollo”), „Pożegnanie z bronią” („Filharmonia”), „Martwy dom” („Alfa”), „Pieśń nad pieśniami” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 43 (514), Kronika Filmowa
„Kawalkada” („Stylowy”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 44 (515), Kronika Filmowa
„Orły na uwięzi” („Małygin”), („Splendid”), „Morderca” („Majestic”), „Niepotrzebne dziecko” („Arena”), „King-Kong” („Filharmonia”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 45 (516), Kronika Filmowa
„Dwanaście krzeseł” („Casino”), „Monsieur Baby” („Światowid”), „Wuj Moses” („Nowy Splendid”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 48 (519), Kronika Filmowa
„Buster nawarzył piwa” („Majestic”), „Byłem ci wierny” („Adria”), „Szpieg w masce” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 49 (520), Kronika Filmowa
„Serce olbrzyma” („Filharmonia”), „Szalona noc w Zoo” („Apollo”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 50 (521), Kronika Filmowa
Nie marnować funduszu filmowego!, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 51 (522), (dodatek „Wiadomości Literackich” „Światło na Ekran” – poświęcony sprawom filmu
„Przybłęda” („Casino”), „Jennie Gerhardt”(„Stylowy”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 53 (525), Kronika Filmowa
„Sherlock Holmes” („Europa”), „Zabawka” („Casino”), „Wiadomości Literackie” 1933, nr 56 (527), Kronika Filmowa

1934
Awangarda – to przyszłość filmu, mówi Stefania Zahorska, znana krytyczka i literatka, „Światowid” 1934, nr 26
Co powieść zawdzięcza filmowi?, „Kurier Literacko-Naukowy” 1934, nr 29, s. 2
„Przygoda na Lido” („Atlantic”), „Nowa płeć” („Stylowy”), „Wiadomości Literackie” 1934, nr 5 (532), Kronika Filmowa
„Nocny lot”(„Filharmonia”), „Tunel”(„Adria”), „Za dwa pocałunki” („Majestic”), „Parada rezerwistów” („Casino”), „Wiadomości Literackie” 1934, nr 7 (534), Kronika Filmowa
„Katarzyna Wielka” („Stylowy”), „Papryka” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1934, nr 8 (535), Kronika Filmowa
„Precz z kryzysem” („Apollo”), „Nie jestem aniołem”(„Europa”), „Wiadomości Literackie” 1934, nr 9 (536), Kronika Filmowa
„Burza o brzasku” („Stylowy”), „Wiadomości Literackie” 1934, nr 10 (537), Kronika Filmowa
Pokaz awangardy czeskiej („Atlantic”), „Sztuka życia” („Światowid”), „Rendez- vous w Wiedniu” („Adria”), „Pieśniarz Warszawy” („Filharmonia”), „Wiadomości Literackie” 1934, nr 11 (538), Kronika Filmowa
„Zdobyć cię muszę” („Adria” i „Stylowy”), „A.L. 14 zaginęła” („Europa”), „Życie bez jutra” („Apollo”), „Pożar nad Wołgą” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1934, nr 13 (540), Kronika Filmowa
„Królowa Krystyna” („Stylowy”), „Markiza Yorisaka” („Filharmonia”), „Tańcząca Wenus” („Atlantic”), Reportaże, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 17 (544), Kronika Filmowa
„Przebudzenie” („Casino”), „Wiadomości Literackie” 1934, nr 18 (545), Kronika Filmowa
„Bokser i dama” („Światowid”), „Ostatni ataman” („Pan”), „Wiadomości Literackie” 1934, nr 20 (547), Kronika Filmowa
„Ostatni z Gołowlewych” („Filharmonia”), „Wiadomości Literackie” 1934, nr 21 (548), Kronika Filmowa
„Pilnuj swego męża” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1934, nr 22 (549), Kronika Filmowa
„Paryskie szaleństwa” („Filharmonia”), „Sherlock Holmes” („Adria”), „Testament doktora Mabuse” („Europa”), „Wiadomości Literackie” 1934, nr 23 (550), Kronika Filmowa
Film polski w impasie, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 50 (577)

1935
Temat w polskim filmie, „Wiadomości Filmowe” 1935, nr 3 (44)
Krótkometrażówki polskie [dotyczy filmów: Na start, Warszawa, Gdańsk], „Wiadomości Literackie” 1935, nr 6 (586), Kronika Filmowa
„Nowi ludzie” („Majestic”), „Antek Policmajster” („Capitol”), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 8 (588), Kronika Filmowa
„Jestem zbiegiem” („Majestic”), „Dziewczęta w mundurkach” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 12 (592), Kronika Filmowa
„Sztandar wolności” („Filharmonia”), „Wesoła wdówka” („Stylowy”, „Zew trombity” („Stylowy”), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 13 (593), Kronika Filmowa
„Marzące usta” („Filharmonia”), „Wonder bar” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 16 (596), Kronika Filmowa
„Żyd Süss” („Fama”), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 18 (598), Nowe Filmy
„Bengali” (Apollo”), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 21 (601), Nowe Filmy
Pogrzeb Józefa Piłsudskiego na ekranie, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 23 (603)
Listy z Nowego Wschodu. Film, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 35 (615)
„Dzień wielkiej przygody”(„Filharmonia”), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 37 (617), Kronika Filmowa
Kaprys hiszpański” („Europa”), „Sing-Sing”(„Pan”), „Ostatni miliarder” („Colosseum”),
„Baboona” („Światowid”), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 38 (618), Kronika Filmowa
„Wyprawy krzyżowe” („Apollo”), „Dla ciebie tańczę” („Majestic”), „Sequoia” („Stylowy”), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 40 (620), Kronika Filmowa
„Szkarłatny kwiat” („Casino”), „Epizod” („Atlantic”), „Gdynia” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 41 (621), Kronika Filmowa
„Żona za 1000 rubli” („Filharmonia”), „Wacuś” („Capitol”), „Dwie Joasie” („Pan”), Obrońcy Warszawy [dotyczy filmu Tematy miejskie/Impresje wielkomiejskie], „Wiadomości Literackie” 1935, nr 42 (622), Kronika Filmowa
„Walczę o życie” („Filharmonia”), „Kapryśna Marietta” („Stylowy”), „Noc weselna” („Europa”), „Annapolis” („Rialto), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 44 (624), Kronika Filmowa
„Sen nocy letniej” („Stylowy”), „Bosambo” („Światowid”), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 46 (626), Kronika Filmowa
„Anna Karenina” („Bałtyk”), „Szanghaj” („Światowid”), „Rapsodia Bałtyku” („Europa”), „Panienka z poste-restante” („Atlantic”), „Nie miała baba kłopotu” („Filharmonia”), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 48 (628), Kronika Filmowa
„Chińskie morza” („Pan”), „Jaśnie pan szofer” („Capitol”), „Wiadomości Literackie” 1935, nr 50 (630), Kronika Filmowa

1936
Koniunktura na inteligencję, „Film” 1936, nr 3 „Zaczęło się od pocałunku” („Rialto”), „Dyktator” („Majestic”), „Gabinet figur woskowych” („Filharmonia”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 1 (633), Kronika Filmowa
„Burza nad światem” („Casino”), „Ostatni posterunek” („Apollo”), „Miłość w czołgu” („Majestic”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 2 (634), Kronika Filmowa
Dwie polskie krótkometrażówki [dotyczy filmów: Uwaga – komunikat z frontu pracy, Zwarcie], „Wiadomości Literackie” 1936, nr 3 (635)
„W walce z caratem” („Filharmonia”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 4 (636), Kronika Filmowa
„David Copperfield” („Bałtyk”), „Całe miasto o tym mówi”(„Majestic”), „Maria Baszkircew” („Apollo”), „La maternelle” jest w Warszawie, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 5 (637), Kronika Filmowa
„Arcylokaj” („Rialto”), „Osaczona” („Światowid”), Deutscher Autor schreibt Drehbuch für neuen Piłsudski-film, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 6 (638), Kronika Filmowa
„Nie odchodź ode mnie” („Europa”), „Becky Sharp” („Apollo”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 7 (639), Kronika Filmowa
„Zew krwi” („Casino”), „Za chwilę szczęścia” („Europa”), Polskie krótkometrażówki [dotyczy filmów: Burza, Na wodnych szlakach, Horodno – miasteczko glinianych garnków, Polesie – reportaż z krainy tęsknych pieśni], „Wiadomości Literackie” 1936, nr 9 (641), Kronika Filmowa
„Należę do ciebie” („Bałtyk”), „Kukaracza” („Bałtyk”), „Miłosne niespodzianki” („Stylowy”), „Czu-czin-czau” („Majestic”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 10 (642), Kronika Filmowa
„Oskarżam cię matko” („La maternelle”) („Rialto”), „Chopin piewca wolności” („Roma”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 11 (643), Kronika Filmowa
„Mazur” („Filharmonia”), „Pasteur” i „Maria Chapdelaine” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 13 (645), Kronika Filmowa
Chaplin „Dzisiejsze czasy”, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 14 (646)
„Wielki czarodziej” („Capitol”), „Jego wielka miłość” („Apollo”), „Pan Twardowski” („Pan”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 15 (647)
Skonfiskowany film („Droga młodych”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 18 (650)
„Mały król” („Majestic”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 37 (669), Kronika Filmowa
„Sztandar” („Pan”), „Mały lord Fauntleroy” („Capitol”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 38 (670), 6 września, s. 5, Film
„Pasteur” („Atlantic”), „Błękitna parada” („Europa”), „Robin Hood z Eldorado” („Stylowy”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 39 (671), Nowe Filmy
„Grzesznik mimo woli” (”Stylowy”), „Rose Marie” („Bałtyk”), „Jadzia” („Apollo”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 41 (673), Nowe Filmy
„Maria Stuart” („Europa”), „Trędowata” („Capitol”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 42 (674), Nowe Filmy
„Fredek uszczęśliwia świat” („Casino”), „Bolek i Lolek” („Pan”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 43 (675), Nowe Filmy
„Noc w operze” („Światowid”), „Ostatni poganin” („Majestic”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 44 (676), Nowe Filmy
„Pan z milionami” („Rialto”), „Anthony Adverse” („Atlantic”), „Toni z Wiednia” („Roma”), „Panna Lili” („Stylowy”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 46 (678), Nowe Filmy
„Bohater” („Światowid”), „Król kobiet” („Europa”), „Cissy” („Colosseum”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 49 (681), Nowe Filmy
Rozbój filmowy [dotyczy filmowych adaptacji utworów literackich], „Wiadomości Literackie” 1936, nr 50 (682)
„Bohater dnia” („Studio” i „Światowid”), „Pod dwiema flagami” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 51 (683), Nowe Filmy
„Rok 2000” („Stylowy”), Polskie krótkometrażówki, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 52 (684), Nowe Filmy
„Jestem niewinny” („Studio”i „Światowid”, „Barbara Radziwiłłówna” („Casino”), „Ada to nie wypada” („Apollo”), „Wiadomości Literackie” 1936, nr 53/54 (685/686), Nowe Filmy

1937
Miłość, wdzięczność i przyszłość (Z cyklu: Wolna Trybuna), „Film” 1937, nr 3
„Jak wam się podoba” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 4 (690), Nowe Filmy
„Zapomniana symfonia” („Atlantic”), „Biały anioł” („Roma”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 5 (691), Nowe Filmy
„Janosik” („Colosseum”), „Orzeł krymski” („Bałtyk”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 6 (692), Nowe Filmy
„Noc przed bitwą” („Colosseum”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 8 (694), Nowe Filmy
„Matura” („Europa”), Interesujący odczyt o muzyce filmowej, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 9 (695), Kronika Filmowa
Film, którego nie zobaczymy [dotyczy filmu The Green Pastures / Zielone pastwiska], „Wiadomości Literackie” 1937, nr 10 (696)
„Wielka miłość Beethovena” („Atalntic”), „Buffalo Bill” („Światowid”), „Ich troje” („Majestic”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 11 (697), Nowe Filmy
„Allotria” („Studio”), „Sam na sam” („Casino”), „Nicpoń” („Stylowy”), „Płomienne serca” („Bałtyk”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 12 (698), Nowe Filmy
Poranek angielskiej awangardy filmowej, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 13 (699)
Film z Paderewskim. „Sonata księżycowa” („Casino”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 15 (701)
„Penny” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 16 (702), Nowe Filmy
„Dama kameliowa” („Bałtyk”), „Nie ufaj mężczyźnie” („Rialto”), „New York – San Francisco” („Imperial”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 19 (705), Nowe Filmy
„Kobiety zwyciężyły” („Studio”), „Droga do sławy” („Colosseum”), „Bez świadków” („Europa”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 20 (706), Nowe Filmy
„Dom kobiet” („Stylowy”), „Krew na morzu” („Roma”), „Ty, co w ostrej świecisz
bramie” („Casino”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 21 (707), Nowe Filmy
Pokaz awangardowych filmów francuskich, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 22 (708)
„Zabronione szczęście” („Europa”), „Droga do Rio” („Colosseum”), „Od wtorku do czwartku” („Rialto”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 23 (709), Nowe Filmy
Pokaz filmów awangardy francuskiej, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 24 (710), 6 czerwca, s. 6
„Zbuntowana” („Bałtyk”), „Dzikie ścieżki” („Roma”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 25 (711), Nowe Filmy
„Zabiłem” („Colosseum”), „Brutal” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 26 (712), Nowe Filmy
„Darmozjad” („Stylowy”), „Sam Dodsworth” („Europa”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 27 (713), Nowe Filmy
„Legia zatraceńców” („Colosseum”), „Hollywood” („Rialto”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 28 (714), Nowe Filmy
„Skamieniały las” („Bałtyk”), „Kusicielka” („Stylowy”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 29 (715), Nowe Filmy
„Bohaterowie morza” („Bałtyk”), „Panowie z towarzystwa” („Europa”), „Truxa” („Studio”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 38 (724), Nowe Filmy
„Czarownica z Salem” („Casino”), „Trafalgar” („Colosseum”), „Statek niewolników” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 39 (725), Nowe Filmy
„Władca” („Studio”), „Ziemia błogosławiona” („Stylowy”), „Niewinnie się zaczęło” („Imperial”), „Zaginiony horyzont” („Bałtyk”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 41 (727), Nowe Filmy
„Kapitan Taylor” („Światowid”), „Ostatnia noc skazańca” („Atlantic”), Polskie krótkometrażówki [dotyczy filmów: Spała, Hajnówka i filmów Eugeniusza Cękalskiego], „Wiadomości Literackie” 1937, nr 42 (728), Nowe Filmy
„Eskapada” („Rialto”), „Narodziny gwiazdy” („Colosseum”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 43 (729), Nowe Filmy
„Dybuk” („Sfinks”), „Kala Nag” („Roma”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 44 (730), Nowe Filmy
„Pepé le Moko” („Światowid”), „Siódme niebo” („Victoria”), „Kiedy jesteś zakochana” („Europa”), „Saratoga” („Bałtyk”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 45 (731), Nowe Filmy
„Dziewczęta z Nowolipek”, „Scypion Afrykański” („Colosseum”), „Ich stu i ona jedna” („Atlantic”), „Gdy kwitną bzy” („Palladium”), „Królowa Wiktoria” („Roma”), Propaganda szkolnictwa, Sprostowanie, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 47 (733), Nowe Filmy
„Port Artura” („Bałtyk”), „Moja panna mama” („Rialto”), „Przedziwne kłamstwo Niny Pietrowny” („Europa”), „Szef wywiadu” („Colosseum”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 48 (734), Nowe Filmy
„Życie ulicy” („Europa”), „Niewidzialne małżeństwo” („Rialto”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 51 (737), Nowe Filmy
„Ostatni pociąg z oblężonego miasta” („Światowid”), „Linia Maginota” („Colosseum”), „Zaczęło się w pociągu” („Palladium”), „Halka” („Casino”), „Wiadomości Literackie” 1937, nr 52/53 (738/739), Nowe Filmy

1938
„Towarzysze broni” („La grande illusion”) („Bałtyk”), „Książę i żebrak” („Atlantic”), „Dwa wesela” („Palladium”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 3 (742), Nowe Filmy
„Kościuszko pod Racławicami” („Colosseum”), „Hrabina Władimow” („Stylowy”), „Świecznik królewski” („Europa”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 4 (743), Nowe Filmy
„Jej pierwszy bal” („Palladium”), „Romans szulera” („Europa”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 5 (744), Nowe Filmy
„Ślepy zaułek” („Victoria”), „Dunia, córka pocztmistrza” („Pan”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 6 (745), Nowe Filmy
„24 godziny miłości” („Stylowy”), „Wzgardzona” („Imperial”), „Robert i Bertrand” („Rialto”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 7 (746), Nowe Filmy
„Kid Galahad” („Atlantic”), „Motyl hiszpański” („Bałtyk”), „Więzień królewski” („Palladium”), Szwedzki film o Laponii [dotyczy filmu Leila], „Wiadomości Literackie” 1938, nr 9 (748), Nowe Filmy
„Zbieg z San Quentin” („Pan”), „Złoto na ulicy” („Stylowy”), „Szesnastolatka” („Studio”), „Przygoda poczciwego człowieka”, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 10, (749), Nowe Filmy
„Zawiniłam” („Palladium”), „Historia banalna”, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 11 (750), Nowe Filmy
„Korsarz” („Światowid”), „Bohater naszych czasów” („Stylowy”), Dwa filmy francuskie [dotyczy filmów: Olbrzym z doliny, Nowi ludzie], „Wiadomości Literackie” 1938, nr 13 (752), Nowe Filmy
„Perły korony” („Rialto”), „Kobiety nad przepaścią” („Victoria”), „Kurier carski” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 14 (753), Nowe Filmy
„Fortancerki” („Colosseum”), „Dziewczyna szuka miłości” („Europa”, „Bałtyk”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 15 (754), Nowe Filmy
„Pani Walewska” („Bałtyk”, „Europa”) , „W cztery oczy” („Roma”), „Alarm w Pekinie” („Studio”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 16 (755), Nowe Filmy
„Pensjonarka” („Palladium”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 17 (756), Nowe Filmy
„Człowiek, który żył dwa razy” („Stylowy”), Pokaz angielskich filmów awangardowych, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 18 (757), Nowe Filmy
„Płynne złoto” („Imperial”), „Wrzos” („Capitol”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 19 (758), Nowe Filmy
„Świat mówi o nas” („Rialto”), „Zbłądziłem” („Stylowy”), „Przygoda pod Paryżem” („Casino”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 20 (759), Nowe Filmy
„Mocni ludzie” („Colosseum”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 21 (760), Nowe Filmy
„Dzień na wyścigach” („Victoria”), „Po Wielkiej Wojnie”(„Europa”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 22 (761), Nowe Filmy
„Tajemniczy przeciwnik” („Colosseum”), „Król się bawi” („Rialto”), „Ósma żona Sinobrodego” („Palladium”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 23 (762), Nowe Filmy
„Prawda zwyciężyła”(„Stylowy”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 24 (763), Nowe Filmy
„Dama pikowa” („Casino”), „Groźny Bill” („Roma”), „Cień Szanghaju” („Pan”), „Agentka H.21” („Europa”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 26 (765), Nowe Filmy
„Patrol na pustyni” („Stylowy”), „Pensjonat Mimoza” („Pan”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 30 (769), Nowe Filmy
Książka o muzyce i filmie [recenzja z książki Zofii Lissy Muzyka i film. Studium z pogranicza ontologii estetyki i psychologii muzyki filmowej, Lwów 1937], „Wiadomości Literackie” 1938, nr 32 (771), Nowe Filmy
„Przygody Tomka Sawyera” („Imperial”), „Obawa przed skandalem” („Casino”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 39 (778), Nowe Filmy
„Ludzie za mgłą” („Europa”), „Paryżanka” („Palladium”), „Modelka” („Rialto”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 40 (779), Nowe Filmy
„Królewna Śnieżka” („Palladium”), „Olimpiada” („Roma”), „Jezebel” („Casino”), „Robin Hood” („Colosseum”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 43 (782), Nowe Filmy
„Prawo do szczęścia” („Pan”), „Naga prawda” („Stylowy”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 44 (783), Nowe Filmy
„Marco Polo” („Światowid”), „Święto piękna” („Studio”), Pokaz historyczny („Palladium”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 45 (784), Nowe Filmy
„Więzienie bez krat” („Atlantic”), „Zakochana pani” („Europa”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 46 (785), Nowe Filmy
Nareszcie polski film. „Granica” („Colosseum”), „Strachy” („Victoria”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 47 (786), Nowe Filmy
„Ultimatum” („Bałtyk”), „Wesoły ordynans” („Imperial”), „Hotel w Tyrolu” („Rialto”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 49 (788), Nowe Filmy
„Cztery córki” („Europa), „Kobieta, która kocham” („Światowid”), „Podlotek” („Palladium”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 50 (789), Nowe Filmy
„Wędrowny naród” („Studio”), „Lord Jeff” („Roma”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 51 (790), Nowe Filmy
„Żebrak w purpurze” („Colosseum”), „Tłum szaleje” („Bałtyk”), „Małżeństwo z przeszkodami” („Victoria”), „Wiadomości Literackie” 1938, nr 52/53 (791/792), Nowe Filmy

1939
„Maria Antonina” („Europa”, „Bałtyk”), „Pola Elizejskie” („Palladium”), „Chicago”(„ Colosseum”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 2 (794), Nowe Filmy
„Sygnały” („Rialto”), „Moi rodzice rozwodzą się” („Victoria”), „Brawura” („Roma”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 4 (796), Nowe Filmy
„Walka o szczęście” („Europa”), „Powrót o świcie” („Palladium”), „Ludzkie serca” („Atlantic”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 5 (797), Nowe Filmy
„Rywale” („Rialto”), „Alibi”(„Casino”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 6 (798), Nowe Filmy
„Jej kochany chłopiec” („Imperial”), „Żona lalka” („Europa”), „Student z Oxfordu” („Roma”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 7 (799), Nowe Filmy ..... 699
„Konflikt” („Światowid”), „Suez” („Palladium”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 8 (800), Nowe Filmy
„Verdi” („Casino”), „Kibic” („Imperial”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 9 (801), Nowe Filmy
„Purytanin” („Atlantic”), „Hotel du Nord” („Europa”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 10 (802), Nowe Filmy
„Miasto chłopców” („Roma”), „Zaza” („Palladium”), „Skradzione życie” („Stylowy”), „Patrol bohaterów”(„Colosseum”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 11 (803), Nowe Filmy
„Trzech przyjaciół” („Bałtyk”), „Wielki walc” („Atlantic”), „Prawo profesora Lindsaya” („Światowid”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 12 (804), Nowe Filmy
„C.O.P. – Stalowa Wola” („Palladium”), „Pod gołym niebem” („Palladium”),„Trzy walce” („Napoleon”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 13 (805), Nowe Filmy
„Złudzenia życia” („Rialto”), „Wieczór u Ritza” („Victoria”), „Mściciele” („Imperial”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 15 (807), Nowe Filmy
„Gunga Din” („Roma”), „Naokoło świata za 25 centymów” („Światowid”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 16 (808), Nowe Filmy
„Wstań i walcz” („Colosseum”), „Nieustraszony” („Rialtto”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 17 (809), Nowe Filmy
„Gibraltar” („Napoleon”), „Kentucky” („Europa”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 18 (810), Nowe Filmy
„Bitwa nad Marną” („Bałtyk”), „Panny na wydaniu” („Palladium”), „Panieńskie szaleństwa” („Imperial”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 19 (811), 30 kwietnia, s. 6, Nowe Filmy
„Serca uliczników” („Imperial”), „Syn Frankensteina” („Colosseum”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 21 (813), 14 maja, s. 6, Nowe Filmy
„Ukochany” („Światowid”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 22 (814), 21 maja, s. 6, Nowe Filmy
„Dama z portretu” („Studio”), „Dni szczęścia” („Europa”), „Panna Ewa” („Stylowy”), „Banita” („Roma”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 23 (815), Nowe Filmy
„Macierzyństwo” („Palladium”), „Studentka” („Europa”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 24 (816), 4 czerwca, s. 5, Nowe Filmy
„Francja czuwa” („Napoleon”), „Geniusz sceny” („Palladium”), „Wielbiciele panny Nancy” („Rialto”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 25 (817), Nowe Filmy
„Ucieczka w nieznane” („Palladium”), „Korsarze północy” („Roma”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 26 (818), Nowe Filmy
„Wielka wygrana” („Napoleon”), „Powrót do życia” („Casino”), „Wiadomości Literackie” 1939, nr 27 (819), Nowe Filmy
„Sześciu z przedmieścia” („Europa”), „Bałkany” („Bałtyk”), „Dama z Malakki” („Studio”), „Au coeur de l’Europe”, „Wiadomości Literackie” 1939, nr 28 (820), Nowe Filmy
Teksty opublikowane na emigracji (1940-1953)

1940
„Mr Smith goes to Washington” („Mr Smith zostaje senatorem”) („Biaritz”),
„Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie. Tygodnik” (Paryż) 1940, nr 2 739

1941
„Fantazja” Disneya, „49th Parallel”, „Citizen Kane”, „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” (Londyn) 1941, nr 48 (90), Nowe Filmy

1942
O nowych filmach. „How Green Was My Valley”, „To be or not to be”, „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” / „The Polish News Weekly” 1942, nr 24 (118)
Dwa filmy sowieckie. „Klęska Niemców pod Moskwą”, „Czapajew”, „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1942, nr 30 (124)

1943
Od Leningradu do Petersburga. „Piotr Wielki”, „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 7 (153)
„Mission to Moscow”, „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 35 (181)
Latający krzyżowcy, „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 43 (189)

1947
Dwa filmy, o których warto pisać, „Wiadomości” 1947, nr 4 (43), [dotyczy filmów: Day of wrath, Les enfents du paradis]

1950
Włoski film o skradzionym rowerze, „Wiadomości” 1950, nr 20 (215)

1953
Film o Lautrecu, „Wiadomości” 1953, nr 21 (373)
Dzieje jednego filmu, „Wiadomości” 1953, nr 23 (375), [recenzja książki Lillian Ross, Picture, Londyn 1953]

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks tytułów filmowych

Spis ilustracji

In the vast and varied output of Stefania Zahorska (1889-1961), including literary activity, reportage, publications on art history, philosophy, literature, sociology..., theoretical and critical reflection on film occupies a prominent place. She continued to write about film from 1927 almost until the end of her life; her last film review, published in London, was dated 1953. Stefania Zahorska was the most outstanding film critic of the interwar period in Poland. This was due not only to her literary and critical talent, independence and uncompromising judgements, but above all, to her erudition, extensive and in-depth education.
When analysing a film, she saw much more than just the image on the screen. For over ten years, she was a regular reviewer for "Wiadomości Literackie" [Literary Matters], reviewing over 500 films. She also introduced film issues to many other socio-cultural and literary magazines. She was also interested in analysing film at an academic level, as evidenced by her speech at the 1927 Congress of Philosophy in Warsaw. As a lecturer (from 1921) at the Free Polish University (Wolna Wszechnica Polska), she introduced film into the programme of lectures on art. Her commitment to teaching is clearly visible in those of her texts in which she introduces the reader to issues such as the film avant-garde. Later on in her life, she wrote film reviews for the Polish émigré press in Paris and London.
This critical edition of all of Stefania Zahorska's extremely valuable works on film, reveals her extremely modern way of looking at film as a work of art, which, as the author of reviews, analyses and essays, and even intervention materials, she sees in the broad social, cultural and political contexts of a quarter of a century of Polish culture both at home and abroad.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Stefania Zahorska. Pisma filmowe
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Stefania Zahorska: film essays
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filmoznawcza nr 32
ISSN 1642-8595
ISBN 978-83-232-3949-9 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323239499
Liczba stron 868
Liczba arkuszy wydawniczych 56,50
Format [cm] 16,8 x 23,8
Rodzaj oprawy twarda

Produkty powiązane

Zapisz się