Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Smak drogi. Podróże chorwackiego romantyzmu (1839–1860)

Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Przedmiotem zainteresowania autorki są chorwackie podróże z lat 1839–1860. Data początkowa to rok publikacji pierwszych chorwackich podróży czasu romantyzmu (iliryzmu), których autorem był Ivan Trnski, a równocześnie początki chorwackiego romantyzmu. Data zamykająca łączona jest – w dużym uproszczeniu – z końcem romantyzmu (także z końcem absolutyzmu przypadającego na lata 1851–1860). Do najbardziej znanych autorów podróży z lat 1839–1860 należą Ivan Trnski, Matija Mažuranić, Stanko Vraz, Antun Nemčić Gostovinski, Ivan Kukuljević Sakcinski, Adolfo Veber Tkalčević oraz bośniaccy franciszkanie Grgo Martić i Ivan Frano Jukić (funkcjonujący w ramach obu literatur – bośniackiej i chorwackiej). To właśnie ich podróżom autorka poświęca uwagę, przedmiotem zainteresowania czyni wszystkie relacje z podróży, które ukazały się w tym okresie w formie książkowej, oraz relacje Trnskiego publikowane w prasie (z uwagi na prekursorski charakter) i podróże franciszkanów ważne dla kompleksowego obrazu Bośni. Koncentruje się więc na analizie chorwackich dziewiętnastowiecznych podróży, które są reprezentatywne dla tego czasu, i dominujących ideologii, najpierw iliryjsko-odrodzeniowej, a następnie jugoslawizmu, a równocześnie ilustrują geograficzną wielokierunkowość romantycznych peregrynacji.

Wprowadzenie

Rozdział I. W Dalmacji
Pierwsze romantyczno-odrodzeniowe podróże: Ivan Trnski

Rozdział II. W Bośni
1. W Bośni iliryzmu
1.1. Szpiegowsko-przygodowe spojrzenie zewnętrzne: Matija Mažuranić
1.2. Franciszkańskie spojrzenie wewnętrzne: Grgo Martić, Ivan Frano Jukić
2. W Bośni jugoslawizmu
2.1. Szlachcic w kraju przodków: Ivan Kukuljević Sakcinski
2.2. Duchowny w odwiedzinach u chorego: Adolf Veber Tkalčević

Rozdział III. W „górnych” stronach
Wyprawa etnograficzna do Styrii, Krainy i Karyntii: Stanko Vraz

Rozdział IV. Do Italii
W drodze na romantyczne Południe: Antun Nemčić Gostovinski

Rozdział V. Do Krainy Jezior
Projekt kulturotwórczy: Adolf Veber Tkalčević

Podsumowanie

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Indeks nazwisk

Spis ilustracji

Summary

My main interest is in Croatian travelogues, particularly those from between the years of 1839 to 1860. The starting date is the year of the publication of the first Croatian travelogue of the Romantic period (Illyrianism), whose author was Ivan Trnski, but at the same time, these mark the beginnings of Croatian Romanticism. The closing date is connected to the end of Romanticism to the end of absolutism in the years of 1851–1860). Among the best-known travel writers from 1839–1860 period are Ivan Trnski, Matija Mažuranić, Stanko Vraz, Antun Nemčić Gostovinski, Ivan Kukuljević Sakcinski, Adolfo Veber Tkalčević and the Bosnian Franciscans Grgo Martić and Ivan Frano Jukić (functioning within both Bosnian and Croatian literatures). It is to their travels that I devote my attention to, with the focus being all the travel accounts that appeared in book form during this period, Trnski’s accounts published in the press (due to their pioneering character), and also the Franciscans' travels that are important to be able to visualise a comprehensive picture of Bosnia. I therefore focus on an analysis of Croatian nineteenth-century travel writing that is representative of the time and the dominant ideologies, first of the Illyrian Movement (Revival Movement) and then that of Yugoslavism, while illustrating the geographical multi-directionality of Romantic peregrinations.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Smak drogi. Podróże chorwackiego romantyzmu (1839–1860)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book, otwarty dostęp
Język polski
Tytuł (EN) The Taste of the Road. Travels in Croatian Romanticism (1839-1860)
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Słowiańska nr 57
ISSN 1429-7612
ISBN 978-83-232-4201-7 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323242017
Liczba stron 310
Liczba arkuszy wydawniczych 20,00

Produkty powiązane

Zapisz się