Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Sacrum w drodze. „Moskwa-Pietuszki“ Wieniedikta Jerofiejewa i „Pulp Fiction“ Quentina Tarantino w kluczu montażowego czytania

2,00 zł

Przedmiotem monografii są dwa pozornie odległe teksty kultury – poemat „Moskwa-Pietuszki” Wieniedikta Jerofiejewa oraz film „Pulp Fiction” Quentina Tarantino, oba okrzyknięte mianem dzieł kultowych, kanonicznych, spektakularnych. Autorka podejmuje próbę odczytania obu tekstów w ujęciu wykraczającym poza spektrum relacji faktograficznych, historyczną wpływologię, czy też zbieżności funkcjonujące w strukturze świata przedstawionego. Za cel rozważań przyjęto dyskusję nad utworami prowadzoną przez pryzmat teorii montażu wybitnego reżysera i myśliciela rosyjskiego kina, Sergieja Eisensteina, a więc badanie zjawisk kultury w ich wzajemnych intertekstualnych relacjach, w ich „wychodzeniu poza”, uwarunkowanym zakodowanym w nich dążeniem do osiągnięcia komplementarnej całości. Metodologia czytania ukierunkowana na relacyjność i estetykę odbioru, znajduje głębokie uzasadnienie we współczesnej myśli humanistycznej i filozoficznej Wschodu oraz Zachodu, a szczególnie w samej naturze i odwiecznej potrzebie komparatystyki oraz charakterze postmodernizmu, w kontekst którego – choć nie do końca jednoznacznie – wpisują się osiągnięcia Wieniedikta Jerofiejewa i Quentina Tarantino.

The aim of this monograph is the attempt of reading the poem Moscow-Petushki by Venedikt Erofeev and the film Pulp Fiction by Quentin Tarantino using the comparative approach, in which we go beyond the range of factual relationships, historical influences or similarities functioning in the structure of the presented world. The purpose of the book is to see both works of art from the angle of the montage theory of Sergei Eisenstein - the outstanding and highly regarded Russian director and film philosopher - which
means studying cultural phenomena in their mutual intertextual relationships. The book focuses on the interpretation of the selected Tarantino's and Erofeev's texts of culture, in which the subject of the city, the search for the concept of the body at the end of the 20* century and the problem of addictions constitute the dominant thematic issues. The monograph also offers the insight into the nature of the phenomenon of postmodernism and treats Eisenstein's philosophy as the specific type of anticipation of postmodern tendencies in cinematography.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Sacrum w drodze. „Moskwa-Pietuszki“ Wieniedikta Jerofiejewa i „Pulp Fiction“ Quentina Tarantino w kluczu montażowego czytania
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Sacrum on the Way. Venedict Erofeev's Moscow-Petushki and Quentin Tarantino's Pulp Fiction from the Angle of Montage Reading
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filología Rosyjska nr 42
ISSN 0137-1452
ISBN 978-83-232-2648-2
Liczba stron 238
Liczba arkuszy wydawniczych 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się