Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne

Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Interdyscyplinarna publikacja, w której można znaleźć opracowania z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa i literaturoznawstwa. Artykuły koncentrują się na zagadnieniu funkcjonowania dorosłych w rolach rodzicielskich, stylów rodzicielskich, motywacji rodzicielskiej, kryteriów udanego rodzicielstwa, współzależności funkcjonowania rodziców i dzieci, transmisji wartości przez rodziców, konfliktu rodzicielskiego w sytuacji okołorozwodowej, autokreacji rodziców adopcyjnych, a także zróżnicowanych trudności rodzicielskich (np. w przypadku zaburzeń psychicznych rodziców, pozbawienia ich władzy rodzicielskiej, czy niepełnosprawności dziecka). Monografia jest pokłosiem I Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej, która odbyła się w maju 2019 r. w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu.

Wstęp, Lucyna Bakiera 

I. Wstępne rozważania o rodzicielstwie
1. Parentologia. Próba integrowania wiedzy naukowej o rodzicielstwie, Lucyna Bakiera 
2. Co to znaczy udane rodzicielstwo? Koszty i zyski wejścia w rolę rodzica, Hanna Liberska 
3. Oczywiste i nieoczywiste przykłady rodzicielstwa w polskiej literaturze, Agata Janiak 
 
II. Współzależność funkcjonowania rodziców i dzieci
1. Rodzicielstwo – wspólna droga rozwoju dziecka i rodzica, Karolina Appelt
2. Kształtowanie inteligencji moralnej dzieci jako zadanie wychowawcze rodziców, Dorota Kornas-Biela 99
3. Dlaczego rodzice angażują się w wychowywanie swoich dzieci? O kontrolowanej i autonomicznej motywacji rodzicielskiej w ujęciu teorii samostanowienia, Małgorzata Święcicka
4. Znaczenie rodziców w międzypokoleniowej transmisji wartości w rodzinie – badania trzy-pokoleniowe, Anna Czyżkowska, Katarzyna Kwiatkowska
5. W poszukiwaniu związków między stylem rodzicielskim a inteligencją emocjonalną dzieci – przegląd badań, Marzanna Farnicka, Rafał Chrebela
6. Konflikt rodzicielski oraz satysfakcja z roli rodzica a psychologiczne problemy dziecka w sytuacji okołorozwodowej, Magdalena Błażek, Aleksandra Lewandowska-Walter

III. Zróżnicowany świat rodzicielskich doświadczeń
1. Skala Wrażliwości Ainsworth – przykład zastosowania w badaniach naukowych, Maria Kaźmierczak, Paulina Pawlicka, Ariadna Łada, Paulina Anikiej
2. Wielowymiarowe rodzicielstwo adopcyjne jako przestrzeń autokreacji małżonków bezdzietnych, Arkadiusz Wąsiński
3. Kontrola rodzicielska w procesie karmienia – nowe perspektywy i wyzwania, Julita Wojciechowska
4. Syndrom gotowości anorektycznej. Zadania rodzicielskie w profilaktyce zaburzonego odżywiania, Beata Ziółkowska
5. Kompetencje rodziców dzieci uczęszczających na socjoterapię, Agata Piasecka
6. Zagadnienia metodologiczne związane z badaniem wizji własnego rodzicielstwa, Kamil Janowicz
7. Ojcostwo prawne dziecka poczętego – wybrane aspekty, Agnieszka Kwiecień-Madej
8. Zakaz fizycznego karcenia małoletnich w prawie polskim, Krzysztof Świątczak

IV. Rodzicielstwo w obliczu trudności
1. Rodzicielstwo w kontekście zaburzeń psychicznych. Perspektywa psychopatologii rozwojowej, Iwona Grzegorzewska
2. O (s)traconym i odnalezionym skarbie. Macierzyństwo kobiet uzależnionych od alkoholu, Ewa Włodarczyk
3. Czas pełen wyzwań – bycie mamą w trakcie choroby nowotworowej, Joanna Matuszczak-Świgoń
4. Filozoficzno-pedagogiczny obraz sytuacji rodziców dziecka ze spektrum autyzmu, Anna Szudra-Barszcz
5. Pomoc rodziny, przyjaciół oraz innych rodziców w percepcji matek i ojców dzieci z zespołem Downa, Anna Jazłowska
6. Osadzenie w zakładzie karnym jako przesłanka ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, Agnieszka Kilińska-Pękacz
7. Alternatywna socjalizacja – czyli socjalizacja dzieci w rodzinach lesbijek, Kornelia Wyjadłowska

Noty o autorach

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Parenthood. Interdisciplinary Approach
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia nr 18
ISSN 1898-0473
ISBN 978-83-232-3620-7
Liczba stron 408
Liczba arkuszy wydawniczych 25,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się