Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Prawo energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł/ Енергетичне законодавство України. Вибір джерел/ Energy Law of Ukraine. Selection of sources (PDF)

Regular Price 45,00 zł Cena promocyjna 22,50 zł

Publikacja stanowi unikalny na polskim i unijnym rynku zbiór − zawiera tłumaczenia na język polski oraz język angielski trzech podstawowych ukraińskich aktów prawnych regulujących sektor energetyczny: 1) ustawy Ukrainy nr 2019-VIII z dnia 13 kwietnia 2017 r. o rynku energii elektrycznej, 2) ustawy Ukrainy nr 329-VIII z dnia 9 kwietnia 2015 r. o rynku gazu ziemnego, oraz 3) ustawy Ukrainy nr 1540-VIII z dnia 22 września 2016 r. o Komisji Narodowej ds. Regulacji Państwowej w Zakresie Energetyki i Usług Komunalnych. Wskazane akty prawne poprzedza, dokonany przez redaktora naukowego pracy, wybór przepisów Konstytucji Ukrainy, określających „konstytucję gospodarczą” Ukrainy (czyli przepisów Konstytucji, które odnoszą się do ustroju gospodarczego państwa). Niniejsze opracowanie stanowi pierwszą z dwóch publikacji powstałych w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki nr 2016/21/B/HS5/00054, umowa nr UMO-2016/21/B/HS5/00054, pt. „Regulacja sektora energetycznego w Unii Europejskiej oraz na Ukrainie. Porównanie celów i prawnych środków regulacji sektora energetycznego”.

SPIS TREŚCI/ ЗМІСТ/ TABLE OF CONTENTS
Eryk Kosiński
Przedmowa 
Передмова 
Preface 
Natalia Bojko
Przedmowa 
Передмова
Preface
Ołeksandr Dombrowski
Przedmowa
Передмова
Preface
Część I. Wybór źródeł ukraińskiego prawa energetycznego (wersja ukraińska)
Частина I. Вибір джерел енергетичного законодавства України (українська версія)
Part I. Selection of sources of Ukrainian energy law (Ukrainian version)
Конституція України (Відомості Верховної Ради України [ВВР], 1996, № 30, ст. 141)
Закон України Про ринок електричної енергії (Відомості Верховної Ради [ВВР],
2017, № 27–28, ст. 312)
Закон України Про ринок природного газу (Відомості Верховної Ради [ВВР], 2015,
№ 27, ст. 234)
Закон України Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг (Відомості Верховної Ради [ВВР],
2016, № 51, ст. 833)
Część II. Wybór źródeł ukraińskiego prawa energetycznego (wersja polska)
Частина II. Вибір джерел енергетичного законодавства України (польська версія)
Part II. Selection of sources of Ukrainian energy law (Polish version)
Konstytucja Ukrainy (Biuletyn Rady Najwyższej Ukrainy [VVR], 1996, nr 30, s. 141)
Ustawa Ukrainy o rynku energii elektrycznej (Biuletyn Rady Najwyższej [VVR], 2017,
nr 2019-VIII, s. 312)
Ustawa Ukrainy o rynku gazu ziemnego (Biuletyn Rady Najwyższej [VVR], 2015, nr 27,
s. 234)
Ustawa Ukrainy o Komisji Narodowej ds. Regulacji Państwowej w zakresie Energetyki
i Usług Komunalnych (Biuletyn Rady Najwyższej [VVR], 2016, nr 51, s. 833)
Wydawnictwo Naukowe UAM – wszelkie prawa zastrzeżone
Część III. Wybór źródeł ukraińskiego prawa energetycznego (wersja angielska)
Частина III. Вибір джерел енергетичного законодавства України (aнглійська версія)
Part III. Selection of sources of Ukrainian energy law (English version)
Constitution of Ukraine (Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine [VVR], 1996,
No. 30, p. 141)
Act of Ukraine on Electric Energy Market (Bulletin of the Verkhovna Rada [VVR],
2017, No. 2019-VIII, p. 312)
Act of Ukraine on the Natural Gas Market (Bulletin of the Verkhovna Rada [VVR],
2015, No. 27, p. 234)
Act of Ukraine on the National Energy and Public Utilities Regulatory Commission
(Bulletin of the Verkhovna Rada [VVR], 2016, No. 51, p. 833) 

The publication contains a unique, for both the Polish and the European Union publishing markets, collection of translations of three most relevant Ukrainian laws which regulate the energy sector, namely: 1. Act of Ukraine No 2019-VIII of 13 April 2017 on the electricity market (Закон України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII «Про ринок електроенергії»), 2. Act of Ukraine No 329-VIII of 9 April 2015 on the natural gas market (Закон України від 9 квітня 2015 року № 329-VIII «Про ринок природного газу»), and Act of Ukraine No 1540-VIII of 22 September 2016 on the National Commission for the State Regulation within Energy and Public Utility Services (Закон України від 22 вересня 2016 року № 1540-VIII «Про Національну Комісію що здійснює державне регулювання у сферах енергетикита комунальних послуг»). The above Acts are preceded by selected articles of the Constitution of Ukraine; chosen by the Editor articles comprise the so-called “Economic Constitution” of Ukraine (i.e. refer to the setup of the state’s economic system). This is the first of two publications that were funded as part of a scientific project by the Polish National Science Centre, ID: 332425, registration no. 2016/21/B/HS5/00054, contract no. UMO-2016/21/B/HS5/00054 (realization 2017-2020).

 

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Prawo energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł/ Енергетичне законодавство України. Вибір джерел/ Energy Law of Ukraine. Selection of sources (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Tytuł (EN) Energy Law of Ukraine. Selection of sources
Typ publikacji Wybór źródeł
Wydanie I
Seria Prawo nr 224
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3727-3 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323237273
Liczba stron 790
Liczba arkuszy wydawniczych 53,00
Zapisz się