Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Fontes Historiae Antiquae LII: Dares Phrygius, De excidio Troiae historia / Dares Frygijczyk, Historia upadku Troi (PDF)

22,00 zł

Historia upadku Troi to niedużej objętości utwór łaciński pochodzący prawdopodobnie z V wieku n.e. Jest on stylizowany na dziennik wojny trojańskiej spisany przez naocznego świadka wydarzeń, którym miał być trojański żołnierz, Dares Frygijczyk. Podobnie jak zrealizowany w podobnej koncepcji Dziennik wojny trojańskiej Diktysa z Krety dziełko Daresa w wielu miejscach radykalnie odchodzi zarówno od Homera, jak i całej tradycji związanej z mitem trojańskim. Historia upadku Troi oferuje czytelnikowi alternatywny przekaz, natomiast Dares Frygijczyk nie występuje w niej w roli mitografa, ale historyka, który przekazuje nam „prawdziwą historię wojny trojańskiej”. Niniejsze wydanie, które jest pierwszym polskim tłumaczeniem De excidio Troiae historia, zostało dodatkowo wzbogacone wstępem, przypisami objaśniającymi oraz komentarzem filologicznym.

Wstęp

Uwagi do tekstu łacińskiego

Komentarz (do tekstu polskiego)

Komentarz filologiczny

Tabele i mapy

Bibliografia

The History of the Fall of Troy is a short Latin work, written probably in the 5th century CE. It is stylized as a diary of the Trojan War, written by an eyewitness to the events, the Trojan soldier, Dares Phrygius. Dares’ work is similar in concept to Dictys of Crete’s Journal of the Trojan War, and in many places departs significantly from both Homer and the entire tradition associated with the Trojan myth. The History of the Fall of Troy offers the reader an alternative story, and Dares Phrygius acts not as a mythographer but as a historian, who tells us "the true history of the Trojan War". This edition, which is the first Polish translation of De excidio Troiae historia, also includes an introduction, explanatory notes and philological commentary.

 

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Fontes Historiae Antiquae LII: Dares Phrygius, De excidio Troiae historia / Dares Frygijczyk, Historia upadku Troi (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski, łacina
Tytuł (EN) Dares Phrygius, De excidio Troiae historia (The History of the Fall of Troy) 
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Fontes Historiae Antiquae nr 52
ISSN 1506-5898
ISBN 978-83-232-4100-3 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241003
Liczba stron 142
Liczba arkuszy wydawniczych 8,50

Produkty powiązane

Zapisz się