Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej (PDF)

18,00 zł

Zachodzące zmiany w obszarze życia społecznego, kulturowego, gospodarczego i politycznego, które z jednej strony wyzwoliła transformacja ustrojowa, z drugiej zaś strony spotęgowało przyspieszenie przemian cywilizacyjnych obserwowane w ostatnich dekadach w wymiarze globalnym, w znaczący sposób wpłynęły na sytuację i w następstwie na aktywność oraz zaangażowanie młodzieży. W tej konwencji w tomie przedstawiono teksty dotyczące diagnozy warunków i sił społecznych środowiska, zagrożeń i czynników sprzyjających rozwojowi oraz aktywności młodzieży i potrzeb racjonalizacji działań związanych ze zmianą w otoczeniu jednostki. Na wybranych przykładach zaprezentowano zagadnienia związane z aktywnością polskiej młodzieży, jej uwarunkowaniami, postawami moralnymi oraz zagrożeniami, na jakie jest obecnie narażona. Tak wszechstronne podejście do problemu odzwierciedla obszary zainteresowań pedagogów.

Wstęp

Agnieszka Cybal-Michalska
Młodzież na drodze przejścia z edukacji na rynek pracy

Katarzyna Segiet
Znaczenie jakości komunikacji interpersonalnej w kierowaniu organizacjami młodzieży

Klaudia Węc
Tyrania aktywności – pomiędzy Wyobrażeniową a Realną możliwością egzystencji podmiotu. Hermeneutyczne konteksty pragnienia uwikłanego w dyskurs
Innego

Kamila Słupska
Aktywizacja młodzieży w środowisku lokalnym – różnorodność sposobów działania

Katarzyna Pawełek
Aktywizowanie i organizowanie społeczności lokalnej jako problem pedagogiczny

Katarzyna Segiet, Paulina Głowacka
Zasoby wychowania i wsparcia jako korzystne potencjały dla wspomaganiarozwoju młodzieży i źródło aktywizacji środowiska

Agata Matysiak-Błaszczyk, Maciej Zychowicz
Czas wolny młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem jej miejskiej reprezentacji

Paulina Peret-Drążewska
Tożsamość młodzieży partycypującej we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej

Lucyna Myszka-Strychalska
Kondycja młodzieży z zespołów szkół zawodowych – przyczynek do dyskusjinad zadaniami stawianymi przed współczesnym szkolnictwem zawodowym

Monika Kiszka
Samorząd uczniowski metodą wychowawczą. Bogata przeszłość, uboga teraźniejszość

Agata Matysiak-Błaszczyk
Aktywizacja społeczna młodzieży uczęszczającej do ośrodków kuratorskich

Astrid Tokaj, Ewa Włodarczyk
Młodzi dla seniorów – wybrane aspekty (perspektywa pedagogiczna)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 331
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3854-6 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323238546
Liczba stron 174
Liczba arkuszy wydawniczych 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0

Produkty powiązane

Zapisz się