Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Katarzyna Segiet ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet - pedagog społeczny, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej WSE UAM. Zainteresowania badawcze: problematyka pedagogiki dziecka i pedagogiki społecznej, warunki życia i rozwoju dzieci, świata życia codziennego dziecka w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej, środowisku zamieszkania. Autorka i redaktorka książek: Dziecko w wielkim mieście, Poznań 2000; Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczania rzeczywistości. Studium pedagogiczno-społeczne, Poznań 2011; Dziecko i dzieciństwo. W kręgu pytań i poszukiwań teoretyczno-badawczych, red. nauk., Warszawa 2007; Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, współred. nauk. z Kamilą Słupską, Gniezno 2010; Animacja w środowisku.
O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna), współred. nauk. z Kamilą Słupską i Astrid Tokaj, Poznań 2017; Dzieciństwo – w stronę poznania, zrozumienia i zmiany (wspólnie z Bożeną Matyjas i Józefą Brągiel), Poznań 2019; Etapy życiowe człowieka w kontekście pedagogiki społecznej (wspólnie z Kamilą Słupską i Astrid Tokaj), Poznań 2019; Aktywna obecność człowieka w środowisku życia. Perspektywa edukacyjna i społeczna, współred. nauk. z Kamilą Słupską, Poznań 2020; Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej, współred. nauk. z Agnieszką Cybal-Michalską i Klaudią Węc, Poznań 2021; Rodzina – rodzicielstwo – odpowiedzialność. Perspektywa pedagogiki społecznej (wspólnie z Józefą Brągiel i Bożeną Matyjas), Opole 2022.
(Dane: 2022)

 

prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet - social pedagogue, professor at Adam Mickiewicz University, Head of the Social Pedagogy Unit in the Faculty of Educational Sciences at Adam Mickiewicz University. Research interests: issues related to child and social pedagogy, living and development conditions of children, children's everyday life world in family, school, peer group, residential environment. Author and editor of books: Dziecko w wielkim mieście, Poznań 2000; Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczania rzeczywistości. Studium pedagogiczno-społeczne, Poznań 2011; Dziecko i dzieciństwo. W kręgu pytań i poszukiwań teoretyczno-badawczych, red. nauk., Warsaw 2007; Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, co-edited with Kamila Słupska, Gniezno 2010; Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna), co-edited with Kamila Słupska and Astrid Tokaj, Poznań 2017; Dzieciństwo – w stronę poznania, zrozumienia i zmiany (co-authored with Bożena Matyjas and Józefa Brągiel), Poznań 2019; Etapy życiowe człowieka w kontekście pedagogiki społecznej (with Kamila Słupska and Astrid Tokaj), Poznań 2019; Aktywna obecność człowieka w środowisku życia. Perspektywa edukacyjna i społeczna, co-edited with Kamila Słupska, Poznań 2020; Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej, scientific co-editing with Agnieszka Cybal-Michalska and Klaudia Węc, Poznań 2021; Rodzina – rodzicielstwo – odpowiedzialność. Perspektywa pedagogiki społecznej (with Józefa Brągiel and Bożena Matyjas), Opole 2022.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM / Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 1-12 z 13

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 1-12 z 13

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się