Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi. Jubileusz poznańskiej pedagogiki społecznej

Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Jest to jubileuszowy tom poświęcony 50-letniej historii poznańskiego Zakładu Pedagogiki Społecznej. Zawiera teksty dwojakiego rodzaju - z jednej strony ilustrują one jego historię, z drugiej zaś dokumentują, zawartymi w nim analizami - rozprawami i studiami - kierunki kontynuacji jego merytorycznych tradycji i pedagogicznej reakcji na współczesność, nasyconą wciąż aktualnymi i niepokojącymi pedagogów wyzwaniami, określanymi przez nich problemami społecznymi czy społeczno-pedagogicznymi.

Słowo okolicznościowe
Wstęp


CZĘŚĆ I
Refleksje nad przeszłością poznańskiej pedagogiki społecznej

Zbigniew Kwieciński
Ile lat ma poznańska pedagogika społeczna?

Jerzy Modrzewski
Stanisława Kowalskiego poznańska szkoła socjologii wychowania i pedagogiki społecznej

Wiesław Ambrozik
Zakład Pedagogiki Społecznej w pierwszych latach swojej działalności

Andrzej Radziewicz-Winnicki
Pamięć o poznańskim środowisku pedagogów społecznych (zarys indywidualnego wystąpienia w powstrzymywanej przez pandemię debacie)


CZĘŚĆ II
Współczesność a pytania pierwsze dla pedagogiki społecznej

Ewa Marynowicz-Hetka
Pedagogika społeczna: transwersalny wymiar pojmowania aktywności w polu praktyki

Tadeusz Pilch
Pedagogika społeczna w służbie dobru i wartościom

Andrzej Olubiński
W stronę pedagogiki oporu – buntu i nieposłuszeństwa

Bogusław Śliwerski
Społeczeństwo bez szkoły a odszkolnienie społeczeństwa

Waldemar Segiet
Edukacja i biografia. W kręgu wzajemnych znaczeń i wybranych odniesień

Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss
Ogólnopolski Kongres Dziecka w 1938 roku. Wizja wielkiej zmiany

Tadeusz Frąckowiak, Przemysław Frąckowiak
Nadzieja i dobro w perspektywie pedagogiki społecznej

CZĘŚĆ III
Zakład Pedagogiki Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM – poszanowanie tradycji i podążanie za zmianami współczesności

Katarzyna Segiet
Odpowiedzialność jako wartość uniwersalna w życiu człowieka i w twórczości pedagogów społecznych

Ewa Włodarczyk
Pomiędzy tradycją i dorobkiem mistrzów a przecieraniem własnych dróg naukowych

Agata Matysiak-Błaszczyk
Procesy uspołeczniania jednostek

Kamila Słupska
Zachęcać do aktywności, zapraszać do współpracy… Młodzież w bibliotece, muzeum i domu kultury (potencjał osób i miejsc)

Astrid Tokaj
Powroty do przeszłości – rola wspomnień we wsparciu seniora. Wybrane kwestie

Maciej Zychowicz
Czy w Internecie znajdzie się miejsce dla seniorów? Refleksja na temat uczestnictwa w życiu społecznym oraz wykluczenia cyfrowego starszej kategorii osób społecznych

CZĘŚĆ IV
Zakład Pedagogiki Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM – działalność i osiągnięcia

Dorobek naukowo-badawczy pracowników Zakładu Pedagogiki Społecznej

„Pedagogika Społeczna Nova” – czasopismo naukowe Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów Społecznych „Liczy się człowiek”

The jubilee volume devoted to the 50-year history of the Poznan Department of Social Pedagogy contains two types of texts: on the one hand, it presents its history, while on the other, it documents, by means of its analyses, dissertations and studies, the directions of its substantive traditions and pedagogical reactions to the present time, which is saturated with relevant and worrying challenges for pedagogues, defined by them as social or social-pedagogical problems.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi. Jubileusz poznańskiej pedagogiki społecznej
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Social pedagogy in the service of humans. On the occasion of the jubilee of social pedagogy in Poznań
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 354
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4024-2
DOI 10.14746/amup.9788323240259
Liczba stron 302
Liczba arkuszy wydawniczych 20,00
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się