Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Agata Matysiak-Błaszczyk ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk - pedagog społeczny, prof. UAM. Zainteresowania badawcze: problematyka procesu socjalizacji dziewcząt i kobiet, rozmaitych przejawów trudnego macierzyństwa i rodzicielstwa, przebieg i efekty procesów socjalizacyjnych dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Autorka lub współredaktorka książek: Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności, Kraków 2010; Więzienne macierzyństwo. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2016; Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej. Dzieciństwo i młodość, t. 1 (wspólnie z Dorotą Sipińską i Jerzym Modrzewskim), Leszno 2010; Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej. Dorosłość i starość, t. 2, współred. nauk. z Dorotą Sipińską i Jerzym Modrzewskim, Leszno 2011; Socjalizacja dysocjacyjna w doświadczeniu indywidualnym i społecznym. Inspiracje teoretyczne i proby pedagogicznych ingerencji, współred. nauk. z Jerzym Modrzewskim, Poznań–Kalisz 2012; Pedagogika w społeczeństwie – społeczeństwo w pedagogice. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin, współred. nauk. z Ewą Włodarczyk, Poznań 2016; Kontrowersje wokoł socjalizacji dziewcząt i kobiet, współred. nauk. z Barbarą Jankowiak, Poznań 2016; Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentow i adolescentek, współred. nauk. z Barbarą Jankowiak, Poznań 2017; Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne), współred. nauk. z Jerzym Modrzewskim i Ewą Włodarczyk, Poznań 2018.
(Dane: 2022)

 

prof. UAM dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk - Social pedagogue, professor at Adam Mickiewicz University, Poznań. Research interests: issues of the socialisation process in girls and women, various manifestations of difficult motherhood and parenthood, the course and effects of socialisation processes in children, adolescents, adults and the elderly. Author or co-editor of the following books: Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności, Kraków 2010; Więzienne macierzyństwo. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2016; Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej. Dzieciństwo i młodość, vol. 1 (with Dorota Sipińska and Jerzy Modrzewski), Leszno 2010; Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej. Dorosłość i starość, vol. 2, scientific co-editing with Dorota Sipińska and Jerzy Modrzewski, Leszno 2011; Socjalizacja dysocjacyjna w doświadczeniu indywidualnym i społecznym. Inspiracje teoretyczne i proby pedagogicznych ingerencji, scientific co-editing with Jerzy Modrzewski, Poznań–Kalisz 2012; Pedagogika w społeczeństwie – społeczeństwo w pedagogice. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin, scientific co-editing with Ewa Włodarczyk, Poznań 2016; Kontrowersje wokoł socjalizacji dziewcząt i kobiet, scientific co-editing with Barbara Jankowiak, Poznań 2016; Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentow i adolescentek, scientific co-editing with Barbara Jankowiak, Poznań 2017; Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne), scientific co-editing with Jerzy Modrzewski and Ewa Włodarczyk, Poznań 2018.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 5

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 5

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się