Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Kazimierz Przyszczypkowski ORCID Logo

Kazimierz Przyszczypkowski pedagog, pracuje w Zakładzie Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inicjator projektu „Szkoły Nestorów Nauki UAM”. Pełni funkcję zastępcy kierownika Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą na WSE UAM w Poznaniu. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych oraz badań i ekspertyz. Na szczególną uwagę zasługują monografie: Funkcje systemów informacyjnych wielkiego miasta wobec migrantów (1991), Opozycja polityczna w Polsce – wyzwania dla edukacji. Pomiędzy oporem, emancypacją i transformacją (1993), Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie (1999), Polityczność (w) edukacji (2014) oraz książki współredagowane, m.in. Polityczne uwikłania systemów edukacyjnych. Badawczy problem społeczny (2014) (razem z Tomaszem Polakiem i Izabelą Cytlak). 
Współpracował z wieloma ośrodkami naukowymi za granicą, m.in. z Ilkley College w Bradford (Anglia), Georg Edward Institute w Brunszwiku (Niemcy), Hankung University w Seulu oraz Boone University w Północnej Karolinie (USA). 
Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki oświaty dorosłych, relacji pomiędzy edukacją a jakością życia, prognozowania kierunków kształcenia w perspektywie zmieniającego się rynku pracy czy przekraczania granic w nauce i edukacji.
(Dane: 2023)

Kazimierz Przyszczypkowski educator, works at the Department of Educational Policy and Civic Education of the University of Adam Mickiewicz in Poznań. Initiator of the School of Nestors of Science project at AMU. He is also the head ofthe Postgraduate Studies in Educational Management at the University of Adam Mickiewicz in Poznań. Professor Kazimierz Przyszczypkowski is the author and co-author of many scientific publications as well as researches and expert opinions. Particularly noteworthy are the monographs: Functions of big city Information systems towards migrant s (1991), Political opposition in Poland - challenges for education. Between Resistance, Emancipation and Transformat ion (1993), Education for Democracy. Change strategies and civic competences (1999), Politicality of (in) education (2014), co-edited books, incl. Political entanglements of educational systems. Social research problem (2014) (together with Tomasz Polak and Izabela Cytlak) and Nestors of science for the University (2019) (together with Izabela Cytlak). 
Professor Kazimierz Przyszczypkowski collaborated with many research centers abroad, including Ilkley College in B rad ford (England), Georg Edward Institute in Brunswick (Germany), Hankung University in Seoul and Boone University in North Carolina (USA). 
Professor Kazimierz Przyszczypkowski's scientific and research interests focus on the issues of adult education, the relationship between education and quality of life, forecasting directions of education in the perspective of the changing labor market or Crossing the boundaries in science and education. 
(Data: 2023)

 

Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM / Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się