Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Uniwersytet-Społeczeństwo-Edukacja. Materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 13-14 października 2003 roku

50,00 zł

This book is the proceedings of a scientific conference organised on the occasion of the ten years anniversary of the foundation of Wydział Studiów Edukacyjnych (Faculty of Educational Studies) at Adam Mickiewicz University in Poznań. It took place on 13th-14th October 2003 and its main theme was: "University o Society o Education". The papers and speeches delivered at the conference, which are presented in this publication, are basically focused on three fundamental goals, namely, condition and vision of the modern university education, including prospects of practising pedagogy as in academic discipline and of education within it, as well as around the changing society and the model of education and everyday educational practice.

I. KSZTAŁCENIE UNIWERSYTECKIE W KONTEKŚCIE TRADYCJI I PRZEMIAN

WIESŁAW AMBROZIK
Pedagogika poznańska - dokonania i perspektywy rozwoju ZBIGNIEW KWIECIŃSKI
Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych TADEUSZ LEWOWICKI
Kształcenie uniwersyteckie - siła tradycji, presja współczesności, pytania o przyszłość, przesłania JERZY BRZEZIŃSKI
O osobliwościach uniwersyteckiego kształcenia KAZIMIERZ DENEK
Tendencje przemian uniwersytetu MIROSŁAW SZYMAŃSKI
Nauczyciel akademicki - mistrz, przewodnik czy partner studentów STANISŁAW PAŁKA
Uniwersytecki wymiar uprawiania pedagogiki
II. OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI

HELIODOR MUSZYŃSKI
Teoria w pedagogice BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Granice wychowania ALEKSANDER NALASKOWSKI
Pedagogika naukowa wobec pedagogicznej chałtury. Studium merytorycznej zapuści JANUSZ GNITECKI
Przemiany metodologii i teorii pedagogicznej w okresie ponowoczesnej moderny Ks. JERZY BAGROWICZ
Pedagogika chrześcijańska - próba określenia jej podstaw TADEUSZ FRĄCKOWIAK
Pedagogiki społeczne czasu neoliberalnych skrajności STANISŁAW KAWULA
Społeczeństwo ryzyka - perspektywa pedagogiki społecznej JERZY MODRZEWSKI
Idea lokalności. U podstaw pedagogicznych projekcji wychowawczego funkcjonowania środowisk terytorialnych WACŁAW STRYKOWSKI
Pedagogika i edukacja medialna - kierunki rozwoju ALEKSANDER ZANDECKI
Wykształcenie - czynnikiem kreującym jakość życia PIOTR STĘPNIAK
Perspektywy rozwoju penitencjarystyki jako dyscypliny naukowej LECHOSŁAW GAPIK
Oblicza psychoterapii EWA MUSZYŃSKA
Warunki życia i rozwoju współczesnych dzieci i młodzieży. Z badań Zakładu Podstaw Wychowania i Opieki WŁADYSŁAW DYKCIK
Więź teorii z praktyką czynnikiem aktywnego rozwoju poznańskiej pedagogiki specjalnej STANISŁAW DYLAK, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK
Współczesne tendencje w badaniach dotyczących nauczyciela WIESŁAW JAMROŻEK
Z dziejów poznańskiej histońi wychowania
III. SPOŁECZEŃSTWO, REFORMA I PRAKTYKA EDUKACYJNA

ZBYSZKO MELOSIK
Edukacja a przemiany kultury współczesnej. Implikacje dla teońi i praktyki KAZIMIERZ PRZYSZCZYPKOWSKI
Szanse i zagrożenia oświaty (samo)rządowej STEFAN M. KWIATKOWSKI
Lokalne i globalne uwarunkowania rozwoju systemu edukacji EWA SOLARCZYK-AMBROZIK
Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej - między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi ANDRZEJ RADZIEWICZ-WINNICKI
Asynchronizacja rozwoju, ubóstwo i marginalizacja. Wykluczanie społeczne w bilan sie polskiej transformacji HENRYKA KWIATKOWSKA
Edukacja u progu radykalnej zmiany MARIA DUDZIKOWA
Trzeba na nowo przemyśleć reformę EUGENIA POTULICKA
Dylematy reform oświatowych EUGENIUSZ PIOTROWSKI
Doskonalenie edukacji szkolnej HALINA SOWIŃSKA
Próg szkolny w świetle współczesnej psychologii rozwoju JÓZEF SZKRZYPCZAK
Podręcznik jako narzędzie samokształcenia. Kilka pytań i prób odpowiedzi MARIA BURTOWY
Czytanie jako obszar edukacji integralnej ANDRZEJ TWARDOWSKI
Nowa koncepcja integracyjnego nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie |LUBOMIRA DOMKA|
Ekologiczny styl życia warunkiem trwałego rozwoju

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Uniwersytet-Społeczeństwo-Edukacja. Materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 13-14 października 2003 roku
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) University o Society o Education
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 124
ISSN 0083-4254
ISBN 83-232-1442-5
Liczba stron 470
Liczba arkuszy wydawniczych 33,00
Format [cm] 17, 0 x 24, 0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się