Language
Mobile navigation Home page

Zwrot performatywny w kulturze

PLN 6.00

Monografia prezentuje wybrane zagadnienia przedstawione na studencko-doktoranckiej konferencji, sytuujące się w obszarze zainteresowań performatyki. Podejmowane tu zagadnienia nie są oczywiście niczym nowym i zajmują badaczy nie od dziś, lecz bezsprzecznie dowodzą, że performatyka to obszar niewyczerpany czy też raczej niewyczerpywalny i wciąż niezwykle inspirujący. Ujmując rzecz metaforycznie, można powiedzieć, że choć zwrot performatywny w kulturze dokonał się już dość dawno, to dla stawiających swoje pierwsze kroki adeptów humanistyki dokonuje się właśnie teraz, w ich debiutach na konferencjach i w druku. W przedstawionych tekstach młodych badaczy widać szerokie spektrum zagadnień podejmowanych przez autorów, ale i zbieżność myślenia, która nadaje temu tomowi spójny i konsekwentny charakter. Znajdziemy tu teksty literaturoznawcze i językoznawcze, z zakresu teatru tańca, jak i szeroko rozumianych sztuk performatywnych, analizujące piosenki, a nawet utwory literatury barskiej. Książka, porządkując dotychczasową wiedzę na temat performatyki, pozwala zatem jednocześnie odkryć nowe sposoby zastosowania performatywnych narzędzi zarówno do tych znanych, jak i tych nieanalizowanych dotąd zjawisk kulturowych.

This book, which was written as a result of a conference held by students and doctoral students, deals with selected subjects that are related to performance art. The texts that are presented here look at a broad range of topics, but they also show that the authors follow a similar train of thought, which gives the book coherence and continuity. This book represents an attempt at organizing the existing knowledge on performance art and at the same time allows one to discover new applications of performative tools to cultural phenomena, both those that are well-known and those that have yet to be analyzed.

Słowo wstępne
(Size: 137.6 KB)
Spis treści
(Size: 66.6 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Zwrot performatywny w kulturze
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The Performative Turn in Culture: Essays on Customs, Literature, Song, Performance Art and Dance
Type of publication Monografia
Edition I
Series Badania Interdyscyplinarne nr 38
ISSN 1895-376X
ISBN 978-83-232- 2940-7
Number of pages 136
Number of publishing sheets 6,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up