Language
Mobile navigation Home page

X-Ray Structural Analysis of Soft Materials

PLN 28.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

W monografii przedstawiono nowe wyniki badań struktury i korelacji molekularnych wybranych cieczy molekularnych i roztworów cieczy. Badania rentgenowskie dotyczyły roztworów niektórych cieczy polarnych z rozpuszczalnikiem niedipolowym.

W pracy opisano również rentgenowską metodę wykrywania zmian nowotworowych.

W pracy sformułowano nową metodę analizy struktury materii miękkiej. Zastosowano metodę redukcji zaproponowaną przez Mozziego i Warrena z modyfikacjami wprowadzonymi przez autora. Funkcje zredukowanego natężenia promieniowania analizowano metodą Bluma i Nartena. Zaproponowano najbardziej prawdopodobne binarne korelacje radialne molekuł w cieczach i roztworach ciekłych.

Znajomość budowy molekularnej cieczy i mechanizmu zachodzącej w nich dyfuzji ma fundamentalne znaczenie dla wszechstronnego wyjaśnienia ich właściwości fizyko-chemicznych.

List of symbols

1. Introduction to X-ray structural analysis soft materials

2. Fundamental principles of X-ray diffraction of soft materials
2.1. X-ray scattering theory for atomic systems
2.2. X-ray scattering theory for complex molecular systems
2.3. The effect of temperature vibration on X-ray diffraction

3. Measurements of the scattering of X-rays by complex molecular systems
3.1. Experimental requirements
3.2. The cuvette for the study of soft materials
3.3. High temperature X-ray diffraction applied to the study of soft materials

4. Data correction procedure
4.1. Absorption correction
4.2. Polarization factor
4.3. Anomalous dispersion of scattering
4.4. Normalization of scattering intensity

5. The wide angle X-ray scattering (WAXS) in the liquid benzene tri-derivatives
5.1. Short-range ordering in liquid 1,3,5-trichlorobenzene at 358 K by X-ray diffraction
5.2. X-ray diffraction investigations of liquid 1,3,5-tri-tert-butylbenzene at 363 K
5.3. The binary radial correlations of atoms and molecules in 1,3,5-triphenylbenzene at 473 K
5.4. The influence of functional groups on the geometry of the phenyl ring

6. The Lennard-Jones potentials of the liquid benzene tri-derivatives
6.1. Theorem of energy of the system of many molecules
6.2. Calculations of the Lennard-Jones 12–6 potential in the parametrization of the Kitaigorodsky
6.3. The Lennard-Jones 12–6 potentials determined for the liquid benzene tri-derivatives

7. X-ray studies of the ortho-nitroanisole solution in p-Xylene
7.1. Determination of the conformation ortho-nitroanisole by the method of Mozzi–Warren
7.2. An X-ray diffraction study on the coordination shells of the ortho-nitroanisole in p-Xylene solution
7.3. Final remarks. The application of WAXS in the investigations of binary liquid solutions

8. X-ray method of detection of neoplasmic changes
8.1. X-ray diffraction study of human serum
8.2. Definition of the X-ray marker rtg
8.3. X-ray marker rtg for the samples studied

9. Abstract and conclusions

Literature

In the monograph presents new results of studies on the structure and molecular correlations in selected molecular liquids and liquid solutions. X-ray investigations concerned solutions of certain dipolar liquids with non-dipolar solvent.

This work also describes the X-ray method of detection of neoplasmic changes.

In this work the new method of the soft matter structure analysis was formulated. The method of reduction proposed by Mozzi and Warren with modifications introduced by the author has been applied. The functions of reduced radiation intensity were analysed by the method of Blum and Narten. The most probable binary radial correlations of molecules in liquids and liquid solutions have been proposed. The knowledge of molecular structure of liquids and the mechanism of the diffusion taking place in them is of fundamental importance in comprehensive explanation of their physical and chemical properties.

Write Your Own Review
You're reviewing:X-Ray Structural Analysis of Soft Materials
Detailed information
Publication Version printed
Language angielski
Title (EN) X-Ray Structural Analysis of Soft Materials
Type of publication Monografia
Edition I
Series Fizyka nr 88
ISSN 0554-825X
ISBN 978-83-232-4014-3
DOI 10.14746/amup.9788323240150
Number of pages 100
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback

Related Products

Sign up