Language
Mobile navigation Home page

Wykładniki instrumentalno-sposobowe a struktura semantyczna zdania. Polsko-francuska perspektywa porównawcza

PLN 15.00

Przedmiotem opracowania jest charakterystyka semantyczno-składniowa wyrażeń nazywających sposób wykonywania czynności. Prowadzona analiza ma charakter kontrastywny i dotyczy podobieństw oraz różnic w zakresie funkcjonowania wykładników instrumentalno-sposobowych w języku polskim i francuskim, tak w warstwie formalno-powierzchniowej, jak i z punktu widzenia roli pełnionej przez tego typu wyrażenia w strukturze semantycznej zdania. Opierając swoją analizę na przykładach korpusowych, autorka poddaje weryfikacji hipotezę zakładającą, że wyrażenia, które tradycyjnie traktuje się jako uzupełnienie treści predykatu głównego, mogą w wielu przypadkach pełnić rolę predykatów centralnych, zaś czasowniki, które w tego typu strukturach im towarzyszą, mają funkcję podporową.

Spis treści
(Size: 95.7 KB)
Wprowadzenie
(Size: 125.2 KB)
Résumé
(Size: 83.2 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Wykładniki instrumentalno-sposobowe a struktura semantyczna zdania. Polsko-francuska perspektywa porównawcza
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Les adverbes et prédicats de manière par rapport à la structure sémantique de la phrase. Perspective contrastive: franco-polonaise
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Romańska nr 66
ISSN 0554-8187
ISBN 978-83-232-3330-5
Number of pages 254
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up