Language
Mobile navigation Home page

Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, t. 2: Tworzenie wiedzy o edukacji w naukach pedagogicznych

PLN 38.00

Trzytomowy podręcznik J. Gniteckiego stanowi próbę ujęcia całości spraw metodologii badań pedagogicznych z uwzględnieniem licznych ich kontekstów i uwarunkowań. Autor wychodzi od analizy statusu metodologicznego nauk pedagogicznych (tom I), następnie rozważa zagadnienie tworzenia wiedzy o edukacji (tom II), w końcu poddaje analizie metody badań pedagogicznych i sposoby przetwarzania wyników tych badań (tom III). Obszerny zestaw bibliograficzny obejmuje dobrze dobrane publikacje polskie i obcojęzyczne. Dzieło to będzie bardzo przydatnym podręcznikiem dla studentów i doktorantów, a także publikacją wartościową poznawczo dla pracowników naukowych.

Uwaga! Egzemplarze outletowe mogą posiadać zewnętrzne zabrudzenia, zagniecenia, drobne uszkodzenia!

Wstęp

I. ZAŁOŻENIA KONSTRUOWANIA TEORII W NAUKACH PEDAGOGICZNYCH


1. Pojęcie teorii i metateorii w naukach pedagogicznych
2. Ogólne założenia konstruowania teorii i metateorii w naukach pedagogicznych
3. Tworzenie reprezentacji wiedzy o edukacji: od rzeczywistości edukacyjnej do teorii pedagogicznej
4. Typy wyjaśnień stosowane w metodologii badań pedagogicznych
5. Przykłady tworzenia teorii pedagogicznej

II. OBRAZOWANIE JĘZYKOWE W BADANIACH NAUKOWYCH W PEDAGOGICE


1. Pojęcie deskrypcyjnego, predeskrypcyjnego i symbolicznego obrazowania językowego
2. Związek obrazowania językowego z badaniami empirycznymi, prakseologicznymi i hermeneutycznymi w pedagogice
3. Metaobrazowanie językowe jako podstawa tworzenia metateorii w pedagogice ogólnej

III. PODSTAWOWE KATEGORIE BADAWCZE W NAUKACH PEDAGOGICZNYCH


1. Pojęcie i klasyfikacja kategorii badawczych w naukach pedagogicznych
2. Analiza porównawcza kategorii badawczych w pedagogice empirycznej, prakseologicznej i hermeneutycznej
3. Kategorie badawcze w różnych koncepcjach pedagogicznych

IV. STRUKTURA PROCESU BADAWCZEGO W NAUKACH PEDAGOGICZNYCH


1. Pojęcie i kryteria doboru struktury procesu badawczego
2. Analiza porównawcza struktur procesu badawczego w pedagogice empirycznej, prakseologicznej i hermeneutycznej
3. Analiza szczegółowych czynności badawczych w kolejnych etapach struktury procesu badawczego

Uwagi końcowe

Aneks

Literatura

Write Your Own Review
You're reviewing:Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, t. 2: Tworzenie wiedzy o edukacji w naukach pedagogicznych
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 83-232-1745-9
Number of pages 380
Number of publishing sheets 26,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up