Language
Mobile navigation Home page

W zwykłych słowach wielka MOC 3

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

W zbiorze oddawanym do rąk czytelnika zawarte są bajki i wiersze nagrodzone podczas trzeciej edycji konkursu W zwykłych słowach wielka MOC. To teksty ukazujące moc wyobraźni. Ale przede wszystkim siły, jaka tkwi w słowach układających się w opowieść.  

Opowieści z tego tomu odwołują się do pragnień ich twórców i czytelników. Pozwalają zrozumieć im świat, walczyć z niepokojem i niepewnością, które pojawiają się w życiu. To wszystko sprawia, że dziecięce lektury na zawsze pozostają w pamięci. Mają bowiem moc przekraczania granic przestrzeni i czasu. A przecież to tylko słowa zapisane na kartkach książki i… aż słowa.

Wprowadzenie (Agnieszka Gromkowska-Melosik)

O projekcie (Agnieszka Gromkowska-Melosik)

Zuzanna Koczorowska
Serca Marii

Dominika Jakubiak, Zuzanna Kaszkur
Guzik nadziei

Olga Kosakowska, Stefania Konieczna, Julia Lorenc, Oliwia Przewoźniak
Czy pająk potrzebuje biletu?


Małgorzata Kłak
Mirka


Maja Michalska, Anna Mania, Martyna Michalak, Wiktoria Kościuszko
Przygody Stefka w Leśnym Zakątku


Karina Barecka, Anna Borkowska
Zwierzolandia


Julia Piechocka, Zofia Rosińska
Przygody kota Klaudiusza

 

The collection includes fairy tales and poems that received awards during the third edition of the contest In Ordinary Words Great POWER. These are texts that show the power of the imagination. But above all, this is the power that lies in the words that make up a story.  

The stories in this volume appeal to the desires of their creators and readers. They allow them to understand the world, to fight the anxiety and uncertainty that come with life. This all makes children's readings forever memorable. For they have the power to transcend the boundaries of space and time. And after all, they are just words written on the pages of a book and... until words. 

Write Your Own Review
You're reviewing:W zwykłych słowach wielka MOC 3
Detailed information
Publication Version e-book, open access
Language polski/ukraiński
Title (EN) In Ordinary Words – Great POWER 3
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4294-9 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323242949
Number of pages 180
Number of publishing sheets 11,25

Related Products

Sign up