Language
Mobile navigation Home page

W kręgu gnieźnieńskiej humanistyki. Antologia tekstów pracowników Instytutu Kultury Europejskiej UAM w stulecie Uniwersytetu Poznańskiego

PLN 8.00
Digital version
Platform: AMUR

Antologia tekstów pracowników Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie powstała w ramach obchodów stulecia Uniwersytetu Poznańskiego. Instytut Kultury Europejskiej (IKE) rozpoczął swą działalność 1 września 2009 roku jako jednostka podstawowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kontynuująca tradycje Kolegium Europejskiego im. Jana Pawła II powołanego w Gnieźnie w 2000 roku. Od 1 października 2019 roku IKE funkcjonuje jako filia UAM. IKE wpisał się na stałe w krajobraz Gniezna i ziemi gnieźnieńskiej, nawiązując do genius loci pierwszej stolicy Polski jako miejsca spotkań między Wschodem i Zachodem.
Większość pracowników IKE reprezentuje nauki humanistyczne, i takie spektrum badawcze, którego osią są interdyscyplinarne rozważania nad przemianami w kulturze europejskiej przedstawia również publikacja.

This volume is an anthology of texts published by the researchers from the AMU Institute of Culture in Gniezno, spanning disciplines such as history, cultural studies, and philosophy. The volume celebrates the centennial of the University of Poznań.

Słowo wstępne

MIESZKO CIESIELSKI
Problem ciągłości istnienia Boga

KATARZYNA JĘDRASZCZYK
Polityka pamięci i konflikt o miejsca pamięci w praktyce bilateralnej. Studium przypadku Cmentarza Orląt Lwowskich

ZOFIA KACZMAREK
Tkaniny w powieści „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza

JANUSZ KARWAT
Mity i legendy powstania wielkopolskiego 1918–1919

OREST KRASIWSKI
Kultura a globalizacja: problemy zasadnicze

GRZEGORZ ŁUKOMSKI
Pięć wieków tradycji. Kształtowanie się poznańskiego środowiska akademickiego

LESZEK MROZEWICZ
Antyk fundamentem cywilizacji europejskiej

WALDEMAR SZCZERBIŃSKI
Problemy asymilacyjne Żydów polskich w Izraelu

Write Your Own Review
You're reviewing:W kręgu gnieźnieńskiej humanistyki. Antologia tekstów pracowników Instytutu Kultury Europejskiej UAM w stulecie Uniwersytetu Poznańskiego
Detailed information
Publication Version printed, e-book, open access
Title (EN) In the circles of Gniezno humanities. Anthology of texts by scholars from the AMU Institute of European Culture, on the centennial of the University of Poznań
Type of publication Monografia
Edition I
Series Acta Humanistica Gnesnensia/Gnieźnieńskie Prace Humanistyczne XXII
ISBN 978-83-232-3598-9
Number of pages 172
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up