Language
Mobile navigation Home page

Urzeczenie. O sztuce i przywiązaniu

Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Urzeczenie – najnowsza książka krytyczna wybitnej amerykańskiej literaturoznawczym Rity Felski – to rozprawa poświęcona teorii, interpretacji i akademickim uwarunkowaniom sztuki. Badaczka dyskutuje w niej ze zobiektywizowanymi, bezosobowymi dyskursami analitycznymi i wykazuje ich niewystarczalność w obliczu afektywnych uwikłań odbioru tekstów kultury. Jak przekonuje Felski, w dotychczasowych praktykach naukowych brakowało wykorzystania pojęć takich jak zafascynowanie, wzruszenie czy przywiązanie. Urzeczeni stanowią próbę odzyskania kategorii marginalizowanych do tej pory do poziomu lektury naiwnej i zaaplikowania ich do akademickich procedur badawczych, rozszerzając jednocześnie pole zainteresowania współczesnego uniwersytetu ze sztuki wysokiej na wszystkie przejawy twórczej działalności kulturalnej.

Przedmowa. Czytając „jak Rita”. Humanistyki i przywiązania w Urzeczeniu Rity Felski (Tomasz Mizerkiewicz)

Wstęp

Rozdział 1
O przywiązaniu

Rozdział 2
Sztuka i nastrojenie

Rozdział 3
W obronie identyfikacji

Rozdział 4
Interpretacja jako relacja

Podziękowania

Posłowie tłumaczek

Hooked – the latest critical book by the eminent American literary scholar Rita Felski – is a dissertation devoted to the theory, interpretation and academic perspectives for art. The researcher discusses objectified, impersonal analytical discourses and shows their insufficiency in the face of the affective entanglements of the reception of cultural texts. As Felski argues, so far scientific practices have lacked the use of concepts such as fascination, emotion or attachment. Hooked is an attempt to regain this categories - often marginalized to the level of naive reading - and apply them to the academic research procedures. At the same time it extends the field of interest of a contemporary university from high art to all manifestations of creative cultural activity.

Write Your Own Review
You're reviewing:Urzeczenie. O sztuce i przywiązaniu
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Hooked: Art and Attachment
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4070-9
DOI 10.14746/amup.9788323240716
Number of pages 190
Number of publishing sheets 12,75
Format [cm] 17 x 24
Type of binding paperback

Related Products

Sign up