Language
Mobile navigation Home page

Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa

PLN 30.00

Książka dotyczy niezwykle aktualnej problematyki tworzenia i stosowania prawa rynku finansowego, rozpatrywanej przez pryzmat procesu ekonomizacji prawa. Jej aktualność wynika z faktu, iż współcześnie w dobie tzw. finansjalizacji życia, a więc coraz większego wpływu sfery finansowej na sferę codziennego życia, konieczna jest redefinicja roli prawodawcy w procesie kształtowania relacji rynkowych. Musi on bowiem uwzględnić wyjątkowość regulowanej materii, a więc rynku finansowego, który stanowi element większej całości, na którą poza systemem finansowym i gospodarczym, składa się także system społeczny. Potwierdzeniem tej tezy są wydarzenia ostatnich lat, kiedy to kryzysy na rynkach finansowych zachwiały fundamentami globalnej społeczności. Dlatego też prawodawca, jako architekt otaczającej nas rzeczywistości, musi w swych działaniach ujmować także czynniki pozaprawne, między innymi ekonomiczne i psychologiczne. I choć tezę tę odnaleźć można w pracach z przeszłości, jak na przykład Leona Petrażyckiego, to jak dotychczas nie podjęto się jej recypowania na grunt prawa normującego funkcjonowanie rynku finansowego, dla którego zrozumienia cenne okazać mogą się także rozważania z zakresu behawioralnej koncepcji prawa. Koncepcji, która być może w niedługiej przyszłości uznana zostanie za nowy paradygmat prawa rynku finansowego.

Wstęp
(Size: 197.9 KB)
Spis treści
(Size: 820.3 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Creation and enforcement of financial market law in the light of the economisation of law
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 192
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3036-6
Number of pages 288
Number of publishing sheets 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Binding type twarda, folia matowa + lakier UV
Sign up