Language
Mobile navigation Home page

Tussentaal en het linguïstische beeld van de dagelijkse realiteit in Vlaanderen. Op basis van Vlaamse films (2000-2010)

PLN 10.00

This book covers the linguistic picture of Flemish everyday life-world that is approached from the point of view of the language structures typical for tussentaal (Flemish interlanguage), a spoken variety of Belgian Dutch. The study’s focus lies in finding those features of tussentaal that provide an image of daily reality and by means of which the speaker can model it in accordance with their needs. For the purposes of this research, a corpus of ten Flemish movies (approx. 18 hours of recordings, 83.000 words) has been put together. The movie dialogues are examined within the methodological framework of ethnolinguistics.

Niniejsza publikacja podejmuje próbę przybliżenia językowego obrazu flamandzkiej rzeczywistości dnia codziennego z punktu widzenia struktur językowych typowych dla tussentaal (ndl. tussen – między + taal – język), mówionej odmiany języka niderlandzkiego używanej w codziennej komunikacji we Flandrii. Badanie, na potrzeby którego zestawiono korpus dziesięciu filmów (prawie 18 godzin nagrań, ok. 83.000 słów), skupia się na poszukiwaniu językowych wykładników flamandzkiej rzeczywistości dnia codziennego. Na podstawie filmowych dialogów podejmuje się próbę wyekscerpowania tych cech tussentaal, które budują obraz rzeczywistości lub za pomocą których mówca modeluje rzeczywistość wedle swoich potrzeb. Perspektywą badawczą prezentowanej rozprawy jest językowy obraz świata zawarty w strukturach językowych tussentaal.

Do serii wydawniczej Outstanding WA Dissertations (OWAD) wybierane są wyróżniające się prace doktorskie obronione na Wydziale Anglistyki UAM. Zakres tematyczny prezentowanych monografii obejmuje studia nad językiem, literaturą i kulturą. Celem serii jest promocja wyników pracy młodych naukowców oraz wspieranie badań oryginalnych, stanowiących istotny wkład w rozwój nauki i zasługujących na upowszechnienie.

 

Inhoudsopgave
(Size: 66.3 KB)
Dankwoord
(Size: 47 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Tussentaal en het linguïstische beeld van de dagelijkse realiteit in Vlaanderen. Op basis van Vlaamse films (2000-2010)
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Outstanding WA Dissertations 2
ISBN 987-83-232-2983-4
Number of pages 284
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up