Language
Mobile navigation Home page

The Paper Bridge. Contemporary Theatre and Film Interconnections Between Japan and The West (PDF)

PLN 21.00

In the postwar period, Japanese performing arts and filmmaking underwent rapid and profound transformations. Following the era of accelerated modernization, during which Japan had been quickly absorbing cultural influences and patterns imported from the West, a slew of innovative avant-garde theatre and film artists of the 1960s began revisiting and reexamining their own cultural backgrounds and legacies. This strong counter – reaction was also related to Japan’s postwar political landscape, as well as the country’s military dependence on the United States and the social turmoil that it bred. The prominent Japanese theatre and film innovations, developed over the course of the turbulent 1960s, became part of the worldwide cultural processes and have remained interrelated with their counterparts elsewhere, also in Poland, ever since. This publication builds upon this tradition of exploration and innovation, which often involved searching for roots and regenerations. It celebrates and examines the intersections of contemporary Japanese and Western theatre, film, and media art, including direct artistic collaborations and major impacts on both sides, as well as non-immediate influences and distant reverberations.

W okresie powojennym japońskie sztuki performatywne i filmowe uległy szybkim i głębokim przemianom. Po epoce przyspieszonej modernizacji, podczas której Japonia szybko wchłaniała wpływy kulturowe i wzorce importowane z Zachodu, mnóstwo innowacyjnych awangardowych artystów teatralnych i filmowych z lat 60. zaczęło ponownie odwiedzać i ponownie badać własne pochodzenie kulturowe i spuściznę. Ta silna reakcja była również związana z powojennym krajobrazem politycznym Japonii, a także z zależnością militarną tego kraju od Stanów Zjednoczonych i zamieszaniem społecznym, które wywołała. Wybitne japońskie innowacje teatralne i filmowe, które rozwinęły się w burzliwych latach 60. XX wieku, stały się częścią światowych procesów kulturowych i od tamtej pory pozostają w powiązaniu z ich odpowiednikami w innych krajach, także w Polsce. Publikacja nawiązuje do tej tradycji poszukiwań i innowacji, które często wiązały się z poszukiwaniem korzeni i regeneracji. Celebruje i bada przecięcia współczesnego japońskiego i zachodniego teatru, filmu i sztuki medialnej, w tym bezpośrednią współpracę artystyczną i główne wpływy po obu stronach, a także wpływy niezwiązane bezpośrednio z odległymi pogłosami.

Notes on contributors
List of figures

Introduction
Wojciech Otto and Grzegorz Ziółkowski

Polish-Japanese Theatre Exchanges in the Performative Arts: Background and Results
Jadwiga Rodowicz-Czechowska

Theatre Interconnected
Jakub Karpoluk

From Modern Nō Plays to Patriotism: Mishima Yukio in Polish Theatre
Beata Kubiak Ho-Chi

Suzuki Tadashi at the Theatre Olympics in Wrocław, 2016
Henryk Lipszyc

Aikido in Actor Training: A Personal Perspective
Przemysław Błaszczak

Mindfulness of the Body: The Beginnings of Butō Dance in Poland
Magdalena Zamorska

The Delegated Performances of the Dead: Performing in Post-Fukushima Phantom Reality
Kyoko Iwaki

A Few Refl ections on Kurosawa’s Rashōmon
Marek Hendrykowski

Andrzej Wajda in Japan: Prince Myshkin and the Dybbuk
Krzysztof Loska

Transcultural Exchange in the Films of Yamamura Kōji
Olga Bobrowska and Michał Bobrowski

Index of names

Write Your Own Review
You're reviewing:The Paper Bridge. Contemporary Theatre and Film Interconnections Between Japan and The West (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language angielski
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3959-8 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323239598
Number of pages 180
Number of publishing sheets 11,00
Sign up