Language
Mobile navigation Home page

Super fundamenta. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Szczęsnemu Skibińskiemu

Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Monografia zbiorowa jest księgą jubileuszową dedykowaną prof. Szczęsnemu Skibińskiemu z okazji 80. urodzin i zawiera teksty badaczy z całej Polski dotyczące problematyki naukowej pośrednio i bezpośrednio związanej z działalnością Jubilata.

Od Redakcji

Tabula Gratulatoria

Bibliografia publikacji Szczęsnego Skibińskiego za lata 1965–2018

Krystian Karmowski
Pan Katedra

Katarzyna Zawiasa-Staniszewska
Niespokojny podróżny czyli historyk sztuki na manowcach

Wojciech Brillowski
Brama miejska na stanowisku Kastro na greckiej wyspie Antikythera

Andrzej M. Wyrwa
Glosa w dyskusji nad precedencją najstarszych kościołów murowanych w wielkopolskiej domenie pierwszych Piastów w świetle najnowszych ustaleń

Jakub Adamski
Programy przestrzenne i funkcjonalne chórów katedr europejskich XI–XV wieku

Tadeusz Jurkowlaniec
Okna nawy północnej kościoła św. Jakuba w Sandomierzu

Piotr Pajor
Książęta, żebracy i maswerki. Kilka uwag o recepcji wzorów architektury francuskiej w XIII-wiecznym Krakowie

Tomasz Ratajczak
Zwiastuny gotyku w architekturze katedry gnieźnieńskiej

Dobrosława Horzela, Marek Walczak
Tożsamość wzorów. O jednorodności stylowej architektury, mikroarchitektury, rzeźby architektonicznej i malarstwa witrażowego w Europie Środkowej połowy XIV wieku na przykładzie kościoła Mariackiego w Krakowie

Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz
Kolegiata Mariacka w Szczecinie i jej znaczenie dla rozwoju architektury, farnej Pomorza Zachodniego

Marek Ober
O kościele Mariackim w Stargardzie raz jeszcze

Witold Miedziak
Uwagi na temat najstarszych świątyń bernardyńskich w Poznaniu

Tomasz Wujewski
Funkcje „palcówki” i tym podobnych szczegółów wyrobów ceramiki budowlanej

Marcin Szyma, Marek Walczak
Nieznany stipes ołtarza z dekoracją heraldyczną z opactwa Cystersów w Mogile

Adam S. Labuda
Dialog z widzem i prawda obrazu – o przedstawieniach tryptyku św. Stanisława z Piotrawina

Patrycja Łobodzińska, Artur Różański
Najstarsze wyposażenie kościoła w Domachowie w świetle wizytacji, dokumentów kościelnych i najnowszych odkryć

Jarosław Jarzewicz
Okno w oknie. Malowany maswerk na witrażu w Chartres

Jerzy Domasłowski
Czternastowieczne wyobrażenie św. Krzysztofa z kościoła Franciszkanów w Kaliszu. Ikonografia, związki artystyczne, znaczenie

Elżbieta Pilecka
O „pamięci” kolorystyki wnętrza średniowiecznej katedry pw. Wniebowzięcia Panny Maryi i św. Wojciecha w Gnieźnie w świetle ostatnich prac konserwatorskich (2020/2021)

Marcin Walkowiak
Król Władysław Jagiełło i dekoracja sculptura graeca w katedrze w Gnieźnie

Tomasz Torbus
Krzyżtopór i Mascherino – próba atrybucji

Adam Soćko
Geneza architektury kościoła oo. Benedyktynów pw. św. Jadwigi w Legnickim Polu

Jacek Kowalski
Pan polski w dawnym ubiorze. Norblin jako interpretator sarmackiego portretu

Jerzy Strzelczyk
Idole prillwickie

 

This collective monograph is a jubilee volume dedicated to Prof. Szczęsny Skibiński to mark his 80th birthday and contains texts by scholars from all over Poland on scientific issues directly and indirectly related to the Prof. Skibiński's activities.

Write Your Own Review
You're reviewing:Super fundamenta. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Szczęsnemu Skibińskiemu
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) Super foundation. Jubilee volume dedicated to Professor Szczęsny Skibiński
Type of publication Monografia
Edition I
Series Historia Sztuki nr 49
ISSN 0556-1019
ISBN 978-83-232-4121-8
DOI 10.14746/amup.9788323241225
Number of pages 538
Number of publishing sheets 26,00
Format [cm] 17 x 24
Type of binding hardcover
Sign up