Language
Mobile navigation Home page

Studia Metodologiczne 30

PLN 17.00

„Studia Metodologiczne” są czasopismem naukowym poświęconym bardzo szeroko rozumianej problematyce metodologicznej i zagadnieniom związanym z integracją różnych dyscyplin naukowych. Są w nim publikowane artykuły z zakresu ogólnej metodologii nauk, koncentrujące się na analizie wytworów wiedzy naukowej oraz procedur badawczych, stosowanych zarówno w naukach formalnych, przyrodniczych jak i humanistycznych. Łamy czasopisma są również otwarte dla artykułów odnoszących się do nauk, które dopiero kształtują swoje metodologiczne podstawy takich jak: kognitywistyka, nauki medyczne, nauki badające zmiany klimatu czy nauki stosowane. Zgodnie z panującą tendencją Zespół Redakcyjny Studiów Metodologicznych otwarty jest na artykuły zawierające szczegółowe analizy typu case studies, jeśli prowadzą one do ciekawych wniosków o charakterze ogólnym lub są ważne dla uprawiania danej dyscypliny naukowe.

„The Methodological Studies” is a philosophical journal devoted to a wide range of methodological issues, such as general methodology of science, the results of scientific knowledge and various research procedures applied in formal, natural and social sciences. The journal invites also contributions that deal with sciences that only begin to form the methodological foundations, such as cognitive sciences, bio-medical sciences, climat change sciences and all other applied sciences. Finally, the journal welcomes also papers that present various case studies provided that they offer conclusions which are either general in nature or essentially important for a given science.

Spis treści
(Size: 83.6 KB)
Słowo wstępne
(Size: 63.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Metodologiczne 30
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 0039-324X
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding paperback
Sign up