Language
Mobile navigation Home page

Środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie w rozumieniu art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

PLN 15.00

Praca dotyczy pojęcia środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie zawartego w art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chociaż jest to jedno z istotniejszych pojęć z zakresu swobody przepływu towarów w UE, to jego zakres nie jest jasno określony. Warto pamiętać, że swoboda przepływu towarów odgrywa doniosłą rolę w ramach rynku wewnętrznego UE. Pozostaje też istotna dla europejskiej integracji nie tylko w ujęciu ekonomicznym, ale także wpływa na interpretację pozostałych swobód traktatowych oraz prawa rynku wewnętrznego. Wypracowana przez Trybunał Sprawiedliwości UE wykładnia pojęcia środków o skutku równoważnym oraz związane z nią tzw. formuły są szeroko znane, jednakże stosowanie art. 34 TFUE nadal charakteryzuje brak jednolitości zarówno w orzecznictwie sądów krajowych, jak również Trybunału Sprawiedliwości. Brak jednolitego stanowiska można zaobserwować także w literaturze przedmiotu, co dodatkowo utrudnia stosowanie art. 34 TFUE. W niniejszej pracy zaprezentowano poglądy i stanowiska zajmowane w orzecznictwie i doktrynie oraz zaproponowano na tej podstawie rozwiązanie problemów związanych z pojęciem środków o skutku równoważnym.

Spis treści
(Size: 83.5 KB)
Summary
(Size: 75.5 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie w rozumieniu art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Measures having equivalent e?ect to quantitative restrictions within the meaning of Article 34 of the Treaty on the Functioning of the European Union
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 226
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3412-8
Number of pages 284
Number of publishing sheets 19,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up