Language
Mobile navigation Home page

Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet. Obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiejskiego

Zaprezentowana w monografii kwestia doświadczania problemów alkoholowych przez kobiety jest obszarem atrakcyjnym poznawczo i badawczo. Osią tematyczną jest tu kobiecy problem alkoholowy, usytuowany w kontekście teoretycznym, jakim uczyniono teorie problemów społecznych, zilustrowany wynikami badań własnych (diagnostyczno-weryfikacyjnych). Całość dopełnia opis form działań podejmowanych w Polsce w obliczu problemu alkoholowego, z zaakcentowaniem ulokowania w nim kobiet i wspierania ich w procesie wychodzenia przez nie z uzależnienia alkoholowego, z ukazaniem realiów w tym zakresie w polskiej rzeczywistości, jak i szans optymalizowania tego procesu.

The issue of women's alcohol problems is an interesting area of cognitive and research interest. The thematic axis is a feminine alcohol problem, which was located in the theoretical context – the theories of social problems and illustrated by the results of diagnostic and verification research. The description is enriched by an overview of the forms of supporting women in the process of their recovery – the realities in Poland and the possibilities of their optimization.

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Spis treści
(Size: 90.9 KB)
Summary
(Size: 82.5 KB)
Wstęp
(Size: 136.3 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet. Obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiejskiego
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Social dimension of alcohol problem among women. Description and institutional reactions in an urban environment
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 256
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-32025
Number of pages 350
Number of publishing sheets 25,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up