Language
Mobile navigation Home page

Silva rerum 2, czyli łacina bryka w puszczach, w zagajnikach

PLN 28.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Dlaczego powstała książka Silva rerum 2, czyli łacina bryka w puszczach, w zagajnikach? Ponieważ w pierwszej części nie starczyło miejsca, żeby wyjaśnić, co znaczy post scriptum, sensu stricto czy qui pro quo, a także wiele innych łacińskich fraz, złotych myśli i cytatów, na które możemy się natknąć w czasie codziennej lektury i rozmów. Przewodnikami po lesie łacińskich sentencji zostały ponownie zwierzęta, które w pięćdziesięciu fraszkach z animuszem i dowcipem posługują się mową starożytnych Rzymian, komentując swoje życiowe doświadczenia, jakże podobne do naszych własnych. Jest więc śmiesznie, romantycznie, turystycznie, wybuchowo (chomik pokazuje swoją moc!), trochę filozoficznie, a trochę strasznie – jak w życiu. Zajrzyjmy razem do zwierzęcego świata, w którym szakal wyznaje swoje uczucia słowami Katullusa, mrówka cytuje Horacego, a maleńka ćma na zagrożenie życia reaguje równie lakonicznie jak sam wielki Cezar. Zapraszam do zabawy z łaciną!

Autorka zbiorku jest latynistką, profesorką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tłumaczką z języka łacińskiego, autorką prac naukowych z zakresu filologii klasycznej oraz książek dla dzieci (Silva rerum, czyli łacina hasa po łąkach i lasach, 2020; Jak Michał ze Lwowa do Chin zawędrował, 2019).

Why did the book Silva rerum 2, or Latin Gambols in the Forests and Groves come into being? It is because there was insufficient space in part 1 to explain the meaning of post scriptum, sensu stricto or qui pro quo, and many other Latin phrases, pearls of wisdom and quotations we might come across in our day-to-day reading and conversations. Once again it was animals who were the guides through the forest of Latin sentences, who use the language of the ancient Romans with in fifty limericks with relish and humour to comment on their life experiences, which are so similar to our own. It is funny, romantic, travel-related, explosive (a hamster shows its power!), a little philosophical and a bit scary – just as it is in life. Let's look together at the animal world in which the jackal confesses his feelings in the words of Catullus, the ant quotes Horace, and the tiny moth reacts as laconically as the great Caesar himself to the threat to life. Welcome to some fun with Latin!

The author of the collection is a Latin scholar, professor at Adam Mickiewicz University in Poznan, translator from Latin, author of scientific papers in the field of classical philology and children's books (Silva rerum, czyli łacina hasa po łąkach i lasach (Silva rerum, or Latin Frolics on the Meadows and in Forests), 2020; Jak Michał ze Lwowa do Chin zawędrował (How Michał of Lviv Made His Way to China), 2019.

Write Your Own Review
You're reviewing:Silva rerum 2, czyli łacina bryka w puszczach, w zagajnikach
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Silva rerum 2, or Latin Gambols in the Forests and Groves
Type of publication Edukacyjna
Edition I
ISBN 978-83-232-3785-3
DOI 10.14746/amup.9788323237860
Number of pages 68
Number of publishing sheets 7,50
Format [cm] 17,0 x 21,0
Type of binding hardcover

Related Products

Sign up