Language
Mobile navigation Home page

Reformulation in foreign language learning

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3562-0
  • Category: OUTLET, Linguistics
  • Year of publication: 2019
PLN 10.00

W publikacji przedstawiono refleksję teoretyczną oraz sprawozdanie z badań mających na celu rozpoznanie potencjału przeformułowania w uczeniu się języków na różnych etapach edukacyjnych i w odniesieniu do różnych celów kształcenia, a także zweryfikowanie przeformułowania jako narzędzia analizy wypowiedzi uczniowskiej. W opisanych badaniach przeformułowanie zostało włączone do repertuaru metodologicznego badań glottodydaktycznych oraz do praktyki nauczania języków obcych na różnych poziomach nauczania i dla różnych celów kształcenia na przykładzie trzech języków obcych. W analizie realizacji wypowiedzi uczniowskich każdorazowo uwzględniono zarówno specyfikę wybranego poziomu nauczania, obrany cel dydaktyczny, rodzaj zadania jak i aspekty uczenia się możliwe do rozwijania na danym etapie edukacyjnym. Pozwoliło to na pokazanie, w jaki sposób budowanie kompetencji językowych uczniów może zostać połączone z rozwijaniem ich kompetencji metajęzykowych (świadomość sprawności użycia wybranych elementów leksykalno-gramatycznych) i formalnych (czuwanie nad spójnością i poprawnością wypowiedzi). W przedstawionych sytuacjach dydaktycznych przeformułowanie zostało także opisane i zbadane w funkcji narzędzia refleksyjnego nauczania/uczenia się języka obcego.

Write Your Own Review
You're reviewing:Reformulation in foreign language learning
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3562-0
Number of pages 148
Number of publishing sheets 9,00
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding paperback
Sign up