Language
Mobile navigation Home page

Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych

PLN 12.00

Książka prezentuje sposób podejścia do nauczania języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkolnej integracji indywidualnej. Biorąc pod uwagę charakter niepełnosprawności i specyfikę potrzeb edukacyjnych, nauka języka obcego nie ogranicza się do kształcenia ściśle językowego (rozwijania językowych kompetencji komunikacyjnych), lecz jest także możliwością uzyskania korzyści terapeutycznych. Autorka przedstawia działania o znaczeniu kompensującym utrudnione/zaburzone funkcjonowanie językowo-komunikacyjne oraz działania mające na celu rozwijanie kompetencji uczenia się języków. Na koniec zamieszczono analizę skuteczności stosowanych narzędzi oceniania postępów na egzaminach gimnazjalnych i maturalnych oraz przedstawiono propozycję oceniania tzw. wartości dodanych w nauce języka obcego.

The book presents an approach to teaching a foreign language to students with disabilities by means of integrating individuals into the school environment. Considering
the nature of a disability and the character of the learner's special educational needs, foreign language learning is not limited to purely linguistic education
(developing linguistic and communicative competencies), but is also an opportunity to obtain therapeutic benefits. Such benefits can be achieved through activities
which serve compensatory purposes in relation to limited/impaired communication and use of language, as well as activities that are aimed at developing learners'
foreign language learning abilities. The book closes with an analysis of the effectiveness of language learning assessment instruments used as part of lower secondary
and upper secondary school-leaving exams, followed by some suggestions concerning value-added assessment in foreign language learning.


Spis treści
(Size: 114.4 KB)
Wstęp
(Size: 97.8 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Foreign language teaching to students with disabilities in general education schools
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Romańska nr 45
ISSN 0554-8187
ISBN 978-83-232-2562-1
Number of pages 240
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 14,5 x 20.5
Type of binding paperback
Sign up