Language
Mobile navigation Home page

Przegląd Prawa Rolnego 1(30)2022

Open Access Open Access
PLN 24.00
Digital version
Platform: PRESSto

Koncepcja czasopisma „Przeglad Prawa Rolnego” wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ona element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw-członków UE w zakresie wdrażania unijnego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w „Przeglądzie” publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. – również w języku włoskim.

The concept of the journal “Agricultural Law Review" is oriented towards a broad approach to agricultural law that covers, besides agriculture understood in the traditional way, also legal issues concerning food, environment, rural areas and rural landscape and combines the local element with the global one. In the context of Poland's membership in the European Union, it was even necessary to take into account the experience of other EU Member states in the implementation of EU agricultural law. Moreover, in order to facilitate the exchange and access to the publications included in the “Review,” from the very beginning all articles published are accompanied with abstracts in the English language, and since the 2nd issue in 2007, also in Italian.

Write Your Own Review
You're reviewing:Przegląd Prawa Rolnego 1(30)2022
Detailed information
Publication Version printed
Language polski, angielski, włoski
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 1897-7626; eISSN: 2719-7026
DOI 10.14746/ppr
Number of pages 294
Number of publishing sheets 18,00
Format [cm] 15,5 x 22,5
Type of binding paperback

Related Products

Sign up