Language
Mobile navigation Home page

Przegląd Prawa Rolnego 2(25)/2019

PLN 21.00
Digital version
Platform: PRESSto

"Przegląd Prawa Rolnego" jest zarejestrowanym w 2007 roku czasopismem (półrocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Jego celem jest dostarczanie Czytelnikowi wiedzy z różnych dziedzin tej dyscypliny. Powinno służyć nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspierać proces stanowienia prawa, ale także wspomagać administrację rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Dlatego w Przeglądzie zamieszczane są prace z zakresu teorii prawa rolnego, studia i materiały z badań, nowości wspólnotowego prawa rolnego, opracowania z zakresu międzynarodowego prawa rolnictwa, a także prace dotyczące praktyki oraz przegląd orzecznictwa, jak również przegląd piśmiennictwa, w tym czasopism zagranicznych. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw-członków UE w zakresie wdrażania wspólnotowego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w Przeglądzie publikacji, do wszystkich artykułów oprócz streszczeń w języku angielskim zostały dołączone streszczenia w języku włoskim.

Write Your Own Review
You're reviewing:Przegląd Prawa Rolnego 2(25)/2019
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 1897-7626
Number of pages 238
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 15,5 x 22,5
Type of binding paperback
Sign up