Language
Mobile navigation Home page

Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919–1939. Tom II: 4 IX 1925–7 VII 1931 (DRUK / PDF)

Open Access
PLN 50.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Drugi tom edycji serii Źródła do Dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiera teksty protokołów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego za okres działalności uczelni od 4 IX 1925 do 7 VII 1931 r. Protokoły obejmują okres sprawowania władzy rektorskiej przez kolejnych profesorów: Ludwika Sitowskiego (zoologa), Jana Gabriela Grochmalickiego (zoologa), Edwarda Lubicz-Niezabitowskiego (lekarza i zoologa) oraz Stanisława Wincentego Kasznicę (prawnika).

Edycja źródłowa pokazuje proces organizacji i funkcjonowania Uniwersytetu oraz jego rozwoju w kolejnym okresie funkcjonowania w latach 1925-1931. Kolejny tom wydawnictwa wpisuje się w obchody Jubileuszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem publikacji jest ukazanie dziejów Uniwersytetu Poznańskiego w świetle źródeł archiwalnych. Równie ważne jest także upowszechnienie i zabezpieczenie najstarszych archiwaliów do dziejów UP dla przyszłych badań nad historią UAM oraz nad dziejami innych uniwersytetów poznańskich powstałych po II wojnie światowej na bazie wydziałów Uniwersytetu, takich jak: Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Akademia Wychowania Fizycznego.

Wstęp 
Wykaz skrótów 
Słownik 
Bibliografia

Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego
4 IX 1925–28 VI 1926
1. Protokół I posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 4 IX 1925 r.
2. Protokół II posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 18 IX 1925 r.
3. Protokół III posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 25 IX 1925 r.
4. Protokół IV posiedzenia Senatu UP, 2 X 1925 r. 
5. Protokół V posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 16 X 1925 r.
6. Protokół VI posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 23 X 1925 r.
7. Protokół VII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 23 X 1925 r.
8. Protokół VIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 6 XI 1925 r.
9. Protokół IX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 20 XI 1925 r.
10. Protokół X posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 27 XI 1925 r.
11. Protokół XI posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 4 XII 1925 r.
12. Protokół XII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 4 XII 1925 r.
13. Okólnik Do Panów Członków Senatu Akademickiego o powiększonym składzie
14. Protokół z XIII posiedzenia Senatu, 11 XII 1925 r. 
15. Protokół XIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 7 I 1926 r.
16. Protokół XV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 7 I 1926 r.
17. Protokół XVI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 19 I 1926 r.
18. Protokół XVII nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 20 I 1926 r.
19. Protokół XVIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 29 I 1926 r.
20. Protokół XIX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 29 I 1926 r.
21. Protokół XX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 12 II 1926 r.
22. Protokół XXI posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 26 II 1926 r.
23. Protokół XXII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 26 II 1926
24. Protokół XXIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 5 III 1926 r.
25. Protokół XXIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 5 III 1926 r.
26. Protokół XXV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 12 III 1926 r.
27. Protokół XXVI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 23 IV 1926 r.
28. Protokół XXVII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 7 V 1926 r.
29. Protokół XXVIII nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 12 V 1926 r.
30. Protokół XXIX posiedzenia Senatu UP, 13 V 1926 r. 
31. Protokół XXX posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 14 V 1926 r.
32. Protokół XXXI posiedzenia Senatu UP, 14 V 1926 r.
33. Protokół XXXII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 15 V 1926 r.
34. Protokół XXXIII posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 18 V 1926 r.
35. Protokół XXXIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 28 V 1926 r.
36. Protokół XXXV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 28 V 1926 r.
37. Protokół XXXVI posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 6 VI 1926 r.
38. Protokół XXXVII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 11 VI 1926 r.
39. Protokół XXXVIII posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 16 VI 1926 r.
40. Okólnik
41. Protokół XXXIX posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 25 VI 1926 r.
42. Protokół XL posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 25 VI 1926 r.
43. Protokół XLI posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 28 VI 1926 r.

10 IX 1926–7 VII 1927
44. Protokół I posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 10 IX 1926 r.
45. II posiedzenie Senatu Akademickiego UP, 17 IX 1926 r. 
46. Protokół III posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 21 IX 1926 r.
47. Protokół IV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 24 IX 1926 r.
48. Protokół [V] posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 1 X 1926 r.
49. Protokół VI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 8 X 1926 r.
50. Protokół VIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 15 X 1926 r.
51. Protokół IX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 22 X 1926 r.
52. Protokół X nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 29 X 1926 r.
53. Protokół XI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 29 X 1926 r.
54. Protokół XII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 5 XI 1926 r.
55. Protokół XIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 12 XI 1926 r.
56. Protokół XIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 19 XI 1926 r.
57. Protokół XV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 26 XI 1926 r.
58. Protokół XVI posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 10 XII 1926 r.
59. Protokół XVII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 10 XI 1926 r.
60. Protokół XVIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 17 XII 1926 r.
61. Protokół XIX posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 22 XII 1926 r.
62. Protokół XX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 14 I 1927 r.
63. Protokół XXI Posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 28 I 1927 r.
64. Protokół XXII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 11 II 1927 r.
65. Protokół XXIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 25 II 1927 r.
66. Protokół XXIV posiedzenia Senatu Akademickiego o powiększonym składzie, 11 III 1927 r.
67. Protokół XXV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 12 III 1927 r.
68. Protokół XXVI posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 18 III 1927 r.
69. Protokół XXVII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 18 III 1927 r.
70. Protokół XXVIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 25 III 1927 r.
71. Protokół XXIX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 28 III 1927 r.
72. Pismo Rektora Jana Grochmalickiego wyjaśniające błędną datę XXIX posiedzenia Senatu UP
73. Protokół XXX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 20 IV 1927 r.
74. Protokół XXXI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 6 V 1927 r.
75. Protokół XXXII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 13 V 1927 r.
76. Protokół XXXIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 27 V 1927 r.
77. Protokół XXXIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 10 VI 1927 r.
78. Protokół XXXV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 10 VI 1927 r.
79. Protokół XXXVI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 24 VI 1927 r.
80. Protokół XXXVII posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 7 VII 1927 r.
81. Protokół XXXVIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 7 VII 1927 r.

16 IX 1927–22 VI 1928
82. Protokół I posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 16 IX 1927 r.
83. Protokół II posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 14 X 1927 r.
84. Protokół III posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 28 X 1927 r.
85. Protokół IV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 28 X 1927 r.
86. Protokół V posiedzenia Senatu o powiększonym składzie, 4 XI 1927 r.
87. Odpis w sprawie dochodzeń dyscyplinarnych przeciwko prof. Julianowi Rafalskimu, 6 VII 1927 r. oraz prof. Tadeuszowi Wielgoszowi, 20 X 1927 r. 
88. Uzupełnienie protokołu V posiedzenia Senatu Akademickiego o powiększonym składzie, 4 XI 1927 r.
89. Protokół VI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 18 XI 1927 r.
90. Protokół VII posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 2 XII 1927 r.
91. Protokół VIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 2 XII 1927 r.
92. Protokół IX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 15 XII 1927 r.
93. Protokół X posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 13 I 1928 r.
94. Protokół XI posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 27 I 1928 r.
95. Protokół XII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 27 I 1928 r.
96. Protokół XIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 10 II 1928 r.
97. Protokół XIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 27 II 1928 r.
98. Protokół XV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 9 III 1928 r.
99. Protokół XVI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 23 III 1928 r.
100. Protokół XVII posiedzenia Senatu Akademickiego o powiększonym składzie, 4 V 1928 r.
101. Protokół XVIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 4 V 1928 r.
102. Protokół XIX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 18 V 1928 r.
103. Protokół XX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 8 VI 1928 r.
104. Protokół XXI posiedzenia Senatu Akademickiego o powiększonym składzie, 22 VI 1928 r.
105. Protokół XXII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 22 VI 1928 r.

14 IX 1928–17 VI 1929
106. Protokół I posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 14 IX 1928 r.
107. Protokół II posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 2 X 1928 r.
108. Pismo do JM Pana Rektora prof. dra Edwarda Niezabitowskiego od Jana Grochmalickiego, 4 X 1928 r.
109. Pismo do Magnificencji Pana Rektora, 9 X 1928 r. 
110. Protokół III nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 17 X 1928 r.
111. Protokół nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 17 X 1928 r. 398
112. Protokół VI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 26 X 1928 r.
113. Protokół VII posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 16 XI 1928 r.
114. Protokół VIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 16 XI 1928 r.
115. Protokół IX nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 27 XI 1928 r.
116. Protokół X posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 6 XII 1928 r.
117. Pismo sekretarza Salkowskiego zapraszające na XI posiedzenie Senatu
118. Pismo Rektora Niezabitowskiego do członków Senatu Akademickiego, 7 XII 1928 r.
119. Protokół XI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 11 XII 1928 r.
120. Pismo profesorów UP do Senatu Akademickiego z 11 XII 1928 r.
121. Protokół XII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 11 I 1929 r.
122. Protokół XIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 25 I 1929 r.
123. Pismo Rektora Niezabitowskiego do dziekanatów, prorektora i dyrekcji Oddz. Farm., 1 II 1929 r.
124. Protokół XIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 14 II 1929 r.
125. Protokół XV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 22 II 1929 r.
126. Protokół XVI nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 19 III 1929 r.
127. Protokół XVII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 22 III 1929 r.
128. Protokół XVIII posiedzenia Senatu UP, 19 IV 1929 r. 
129. Protokół XIX posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 24 IV 1929 r.
130. Pismo Dziek. Bossowskiego Wydz. Praw.-Ekon. do JM Pana Rektora
131. Pismo Rektora Niezabitowskiego do dziekanatów, Pana Prorektora Grochmalickiego i dyrekcji Oddz. Farm., 30 IV 1929 r.
132. Protokół XX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 31 V 1929 r.
133. Protokół XXI posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 17 VI 1929 r.
134. Pismo Rektora Niezabitowskiego do dziekanatu, 25 VI 1929 r.

13 IX 1929–3 VII 1930
135. Protokół I posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 13 IX 1929 r.
136. Protokół II posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 27 IX 1929 r.
137. Protokół III posiedzenia Senat Akademickiego UP, 4 X 1929 r.
138. Przepisy w sprawie podań młodzieży akademickiej o odroczenie i zwolnienie od opłat 
139. Protokół IV posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 25 X 1929 r.
140. Protokół V posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 25 X 1929 r.
141. Protokół VI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 30 X 1929 r.
142. Protokół VII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 8 XI 1929 r.
143. Protokół VIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 22 XI 1929 r.
144. Protokół IX posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 29 XI 1929 r.
145. Protokół X posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 6 XII 1929 r.
146. Protokół X posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 6 XII 1929 r.
147. Protokół XI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 20 XII 1929 r.
148. Protokół XII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 17 I 1930 r.
149. Protokół XIII posiedzenie Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 24 I 1930 r.
150. Protokół XIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 12 II 1930 r.
151. Protokół XV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 7 III 1930 r.
152. Protokół XVI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 14 III 1930 r.
153. Protokół XVII posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 24 III 1930 r.
154. Protokół XVIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 7 V 1930 r.
155. Protokół XIX posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 21 V 1930 r.
156. ProtokółXX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 21 V 1930 r.
157. Protokół XXI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 30 V 1930 r.
158. Protokół XXII posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 12 VI 1930 r.
159. Protokół XXIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 20 VI 1930 r.
160. ProtokółXXIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 3 VII 1930 r.
161. Protokół XXV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 3 VII 1930 r.

19 IX 1930–7 VII 1931
162. Protokół I posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 19 IX 1930 r.
163. ProtokółII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 24 IX 1930 r.
164. Protokół III posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 3 X 1930 r.
165. Protokół IV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 17 X 1930 r.
166. Protokół V posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 31 X 1930 r.
167. Protokół VI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 14 XI 1930 r.
168. Protokół VII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 28 XI 1930 r.
169. Protokół VIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 12 XII 1930 r.
170. Protokół IX posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 16 I 1931 r.
171. Protokół X posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 16 I 1931 r.
172. Protokół XI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 30 I 1931 r.
173. Protokół XII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 13 II 1931 r.
174. Protokół XIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 20 II 1931 r.
175. Protokół XIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 27 II 1931 r.
176. Protokół XV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 13 III 1931 r.
177. Protokół XVI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 18 III 1931 r.
178. Protokół XVII posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 20 II 1931 r.
179. Protokół XVIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 24 IV 1931 r.
180. Protokół XIX posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 1 V 1931 r.
181. Protokół XX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 1 V 1931 r.
182. Protokół XXI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 15 V 1931 r.
183. Protokół XXII nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 20 V 1931 r.
184. Protokół XXIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 29 V 1931 r.
185. Protokół XXIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 5 VI 1931 r.
186. Protokół XXV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 19 VI 1931 r.
187. Protokół XXVI posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 22 VI 1931 r.
188. Protokół XXVII posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 26 VI 1931 r.
189. Protokół XXVIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 7 VII 1931 r.
190. Protokół XXIX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 7 VII 1931 r.
Indeks osób

The second volume in the series Sources for the History of Adam Mickiewicz University in Poznań contains the minutes of sessions of the Senate of Poznań University from 4 September 1925 to 7 July 1931. The minutes encompass the rectorships of the following professors: Ludwik Sitowski (zoologist), Jan Gabriel Grochmalicki (zoologist), Edward Lubicz-Niezabitowski (doctor and zoologist) and Stanisław Wincenty Kasznica (lawyer).

The source edition shows the process of organization and functioning of the University and its development of its operations in the years 1925-1931. The next volume of the publication is part of the celebration of the Jubilee of the Adam Mickiewicz University in Poznań. The aim of the publication is to present the history of the University of Poznan in the light of archival sources. Equally important is the dissemination and preservation of the oldest archives on the history of Poznań University for future research on the history of Adam Mickiewicz University and the history of other Poznań universities established after World War II on the basis of Poznań University faculties, such as the Medical Academy (now University of Medical Sciences), the Higher School of Agriculture (now University of Life Sciences) and the High School of Physical Education (now University of Physical Education).

Write Your Own Review
You're reviewing:Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919–1939. Tom II: 4 IX 1925–7 VII 1931 (DRUK / PDF)
Detailed information
Publication Version printed, e-book
Title (EN) Minutes of Sessions of the Senate of Poznań University 1919–1939, vol. II: Minutes of Sessions of the Senate of Poznań University from 4th September 1925 – 7th July 1931
Type of publication Monografia
Edition I
Series Źródła do Dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISBN 978-83-232-3777-8; ISBN (PDF) 978-83-232-3778-5
DOI 10.14746/amup.9788323237785
Number of pages 802
Number of publishing sheets 35,75
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up