Language
Mobile navigation Home page

Prawne uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83232- 2704-5
  • Category: Law
  • Year of publication: 2014
PLN 30.00

Opracowanie zawiera próbę oceny wdrożenia przez polskiego prawodawcę zaleceń wynikających z Dyrektyw Parlamentu Europejskiego z 2009 roku. Szczególną uwagę zwrócono na wybrane zagadnienia, które mogą potencjalnie stanowić przeszkody w rozwoju sektora, a tym samym w osiągnięciu stanu bezpieczeństwa energetycznego. Zaliczono do nich pozycję Regulatora, którym jest Prezes Urzędu Energetyki, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pozostałych organów kształtujących funkcjonowanie zarówno administracji państwa, w tym administracji samorządowej, jak i funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych. Innym ważnym według autorów elementem jest stworzenie warunków sprawnego, zwłaszcza w kontekście barier organizacyjno-prawnych, inwestowania w nowe moce wytwórcze oraz zdolności przesyłowe, a także możliwości sprawnego odtwarzania istniejącej infrastruktury na wypadek nieplanowej konieczności w tym zakresie zaistniałej, np. w rezultacie działania siły wyższej mogącej stanowić źródło katastrof budowlanych. Analizie poddano również m.in. procedury planistyczne jako mogące kształtować procesy inwestycyjne oraz ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych wraz z oceną celowości wprowadzonych w tym zakresie zmian. Autorzy podjęli także próbę oceny nowelizacji Prawa energetycznego oraz projektowanych regulacji o korytarzach przesyłowych, o odnawialnych źródłach energii oraz projektowanej nowelizacji Prawa budowlanego w kontekście jej wpływu na realizację szeroko rozumianych inwestycji energetycznych.

The authors of this monograph made an attempt to assess the extent to which Polish legislation facilitates the achievement of the basic objectives resulting from EU regulations that deal with energy security. Particular emphasis was placed on the attempts that had been made to implement European Union law related to the position of the regulatory body as well as the protection of vulnerable consumers in order to prevent socalled energy exclusion. The authors also attempted to evaluate the complex issue of the possibility of making efficient investments in the energy sector. In this regard, the monograph also analyzes the act that regulates, among other things, the special mode of building nuclear power stations, which has been in force since June 29, 2011 (Journal of Laws 2011, No. 135, item 789, as amended). Much attention was devoted to the regulations that deal with the possibility of investing in the energy sector with regard to line and transmission investments as well as investments that make it possible to produce energy so as to allow one to ensure stable supplies of energy and gas of adequate quality. The analysis also includes the possibility of rebuilding infrastructure that has been damaged or even destroyed as a consequence of unforeseeable events. Following the analyses that were carried out, the authors postulate that intensive work be undertaken to implement required EU regulations to the extent that will make it possible to achieve the desired objectives, in particular to ensure energy security and the security of supplies.

Spis treści
(Size: 86.4 KB)
Wprowadzenie
(Size: 71 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Prawne uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Legal Determinants of the Development of the Energy Sector in Poland
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 186
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83232- 2704-5
Number of pages 222
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up