Language
Mobile navigation Home page

Ostać się wobec chaosu. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu

PLN 2.00

Księga przygotowana na jubileusz wybitnego znawcy Młodej Polski, pana Profesora Tomasza Lewandowskiego zawiera dwadzieścia artykułów poświęconych różnym zagadnieniom z historii literatury XIX i XX wieku. Pierwszą część zbioru wypełniają próby zdefiniowania zasadniczych właściwości pisarstwa krytycznego Stanisława Brzozowskiego, jak też objaśnienia jego stosunku do twórczości Adama Mickiewicza, Henri-Frédérica Amiela, Zenona Przesmyckiego, Artura Górskiego, Karola Irzykowskiego i Johna Henry’ego Newmana.  Na część drugą składają się przede wszystkim szkice o utworach powstałych po przełomie antypozytywistycznym: „Pojednanych” Bolesława Prusa, „Śmierci” Ignacego Dąbrowskiego i „Nocy listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego, choć można też w niej znaleźć przenikliwe rozważania o Mickiewiczowskim rozumieniu terminu „człowiek nadliczbowy”, roli Jerzego Ossolińskiego w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, księżycu w poezji Jana Lechonia i formule krytycznej Andrzeja Falkiewicza. Wśród autorów księgi znajdują się Tomasz Sobieraj, Jerzy Fiećko, Maria Prussak, Anna Czabanowska-Wróbel, Marian Stala, Anna Legeżyńska.

The book which has been prepared for the anniversary of Professor Tomasz Lewandowski, a renowned expert in the Young Poland period, and which has been edited by Radosław Okulicz-Kozaryn and Mateusz Bourkane. It contains twenty articles devoted to different topics in the area of the history of thel9,h- and 20,h-century literature. The first part of the collection revolves around attempts to define the basic characteristics of Stanisław Brzozowski’s critical writing and to explain his attitude towards Adam Mickiewicz’s, Henri-Frédéric Amiel’s, Zenon Przesmycki’s, Artur Górski’s, Karol Irzykowski’s and John Henry Newman’s works. The second part mainly presents sketches about works written after the antipositivist turn: Bolesław Prus’s Pojednani [Reconciled], Ignacy Dąbrowski’s Śmierć [Death] and Stanisław Wyspianski’s Noc listopadowa [November Night]; however, one can also find here insightful reflections on Mickiewicz’s understanding of the term “surplus man”, Jerzy Ossoliński’s role in Henryk Sienkiewicz’s Ogniem i miechem [With Fire and Sword], the motif of the moon in Jan Lechoń’s poetry as well as Andrzej Falkiewicz’s form of critique. Among the authors of the book are: Tomasz Sobieraj, Jerzy Fiećko, Maria Prussak, Anna Czabanowska-Wróbel, Marian Stala and Anna Legeżyńska.

Spis treści
(Size: 102.3 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Ostać się wobec chaosu. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) To Resist Chaos. Articles Dedicated to Professor Tomasz Lewandowski
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 151
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-2601-7
Number of pages 312
Number of publishing sheets 18,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up