Language
Mobile navigation Home page

Orientacje zawodowe młodzieży z Zespołów Szkół Zawodowych

Digital version
Platform: ibuk.pl

Współczesna rzeczywistość znamionuje się niestałością, permanentną zmianą i dynamizmem przeobrażeń. Stwarza nowe możliwości wkomponowywania się w przestrzenie społeczne, co sprzyja samorealizacji oraz podmiotowemu zaistnieniu w zglobalizowanym społeczeństwie. Publikacja odnosi się do problematyki kształtowania nastawień młodzieży w stosunku do własnej przyszłości zawodowej. Uznając, że strefa życia zawodowego pochłania coraz większy wycinek egzystencji człowieka – zagadnienie kariery oraz planowania przyszłości zawodowej stanowi interesujący kognitywnie przedmiot badań. Młodzież z Zespołów Szkół Zawodowych w niedalekiej przyszłości stanie się kreatorem rynku pracy. Ponadto, mając na uwadze, że postrzegana jest ona jako grupa, która „już wybrała swój zawód”, można sprawdzić, czy podejmowane przez uczniów tego rodzaju placówek edukacyjnych decyzje uznawane są przez nich za trafne. Orientacja zawodowa stanowi konstrukt bardzo zmienny, wyróżniający się dynamiczną naturą, co dowodzi tego, iż jego jednoznaczne dookreślenie nie należy do zadań najprostszych. W niniejszej pracy podjęto próbę usystematyzowania dotychczasowej wiedzy na temat orientacji zawodowych oraz ich wnikliwej eksploracji w wyniku badań naukowych, których rezultatem okazały się interesujące poznawczo spostrzeżenia, istotne dla teorii i praktyki doradztwa zawodowego.

Spis treści
(Size: 86.6 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Orientacje zawodowe młodzieży z Zespołów Szkół Zawodowych
Detailed information
Publication Version e-book
Title (EN) Occupational choice among young people at vocational schools
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 251
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3172-1
Number of pages 368
Number of publishing sheets 31,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up