Language
Mobile navigation Home page

Od gatunku do wizerunku. Autokreacje b(v)logerów modowych w mediach społecznościowych (PDF)

PLN 30.00

Monografia podejmuje temat autokreacji wizerunkowej w mediach społecznościowych wśród blogerów modowych w perspektywie genologii literackiej. Jej celem jest wskazanie zależności gatunkowości wybranych kanałów mediów społecznościowych i kreowanego za ich pomocą wizerunku oraz potwierdzenie hipotezy, że każdy omawiany kanał social mediów może być definiowany jako osobny gatunek lub makrogatunek, co w efekcie wpływa na rodzaj podejmowanych w nim działań. Praca podzielona jest na cztery rozdziały: w rozdziale pierwszym ukazano związki mody z kreowaniem wizerunku, w drugim podjęto analizę mediów społecznościowych jako obszaru kreowania wizerunku, trzeci rozdział rozpatruje social media z genologicznego punktu widzenia, natomiast czwarty poświęcony jest autokreacji blogerów modowych w mediach społecznościowych.

Wstęp

Rozdział 1. Kreowanie wizerunku a moda

Pojęcie kreowania wizerunku
Funkcje wizerunku
Wizerunek w myśli społecznej
Pojęcie społeczeństwa konsumpcyjnego
Od społeczeństwa konsumpcyjnego do społeczeństwa wizerunkowego
Moda w służbie kreowania wizerunku

Rozdział 2. Media społecznościowe jako przestrzeń Internetu służąca kreowaniu wizerunku

Społeczeństwo sieci i społeczeństwo wizerunku
Media społecznościowe jako „cyfrowa kokaina”
Hejt i negatywne komentarze
Nowe sposoby kreowania wizerunku w Sieci
Typy wizerunków w mediach społecznościowych
Sfera prywatna a publiczna w mediach społecznościowych
Typologia mediów społecznościowych

Rozdział 3. Media społecznościowe jako przestrzeń kreowania nowych gatunków komunikacji
Zarys głównych nurtów genologicznych
Kanały mediów społecznościowych jako gatunki
Blogi jako nowe gatunki
Typologia blogów
Cechy gatunkowe blogów
Achronologia
Fragmentaryczność
Zmienność
Niefikcjonalność
Cechy innych kanałów mediów społecznościowych
Numeryczność
Responsywność
Wielokanałowość
Sieciowość
Dynamiczność

Rozdział 4. Autokreacje blogerów modowych w mediach społecznościowych

I. Wybrane aspekty autokreacji blogerów modowych w mediach społecznościowych
Lifestreaming w procesie kreowania wizerunku
Grafika a kreowanie wizerunku. Selfie w kulturze narcyzmu
Język blogerów i vlogerów a kreowanie wizerunku
Współpraca reklamowa blogerów i vlogerów z markami
Rola wpływu – budowanie autorytetu w blogosferze modowej
Rola interakcji z odbiorcami w procesie kreowania wizerunku blogerów i vlogerów modowych
II. Badanie sposobów autokreacji wybranych blogerów i vlogerów modowych
Fashionelka – Eliza Wydrych-Strzelecka
Blog Fashionelka.pl
Instagram – @elajza
Facebook – Fashionelka
Jemerced – Jessica Mercedes Kirchner
Blog Jemerced.com
Instagram – @jemerced
Facebook – Jessica Mercedes – Jemerced
Radzka – Magdalena Kanoniak
Wideoblog – Raaadzka
Instagram – @radzka
Facebook – Radzka
Make Life Easier – Katarzyna Tusk
Blog – Make Life Easier
Instagram – @makelifeeasier_pl
Facebook – Make Life Easier
Szusz – Weronika Jagodzińska
Wideoblog – Szusz
Instagram – @szusz1313
Facebook – Szusz
Beauty Fashion Shopping – Paula Jagodzińska
Blog – Beauty Fashion Shopping
Instagram – @paula_jagodzinska
Facebook – Beauty Fashion Shopping
Modologia – Dominika Łukoszek
Blog – Modologia
Instagram – @dominika.lukoszek
Facebook – Modologia
Freestyle Voguing – Tobiasz Kujawa
Freestyle Voguing – blog
Instagram – @freestylevoguing
Facebook – Freestyle Voguing

Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Summary

The monograph deals with image self-creation on social media among fashion bloggers from the perspective of literary genology. It aims to indicate the relationship between the genre of selected social media channels and the image created through them, and to confirm the hypothesis that each of these social media channels can be defined as a separate genre or macrogenre, which in effect impacts on the type of activities undertaken within it. The work is divided into four chapters: Chapter One presents the relationship between fashion and image creation; Chapter Two undertakes an analysis of social media as an area of image creation; the third chapter considers social media from the genological point of view; while the fourth and final chapter is devoted to the self-creation of fashion bloggers on social media.

Write Your Own Review
You're reviewing:Od gatunku do wizerunku. Autokreacje b(v)logerów modowych w mediach społecznościowych (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) From genre to image. Self-creations of fashion bloggers on social media
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4035-8 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323240358
Number of pages 214
Number of publishing sheets 13,50

Related Products

Sign up