Language
Mobile navigation Home page

Obecność i rola gestów rytualnych w przestrzeni publicznej. Analiza na przykładzie rzeźb sakralnych w świątyniach katolickich na terenie miasta Poznania i wybranych okolic

W książce opisano i przeanalizowano gesturalną komunikację rytualną, powstałą w wyniku wymiany  informacji między ludźmi (komunikatorami) za pomocą określonego kodu kulturowo-językowego. Ostatecznie komunikacja ta dostarczyła łatwo rozpoznawalnych, strukturalnie i funkcjonalnie ustalonych, łatwo czytelnych w szerokim kontekście społecznym gestów o charakterze rytualnym. Autorka stawia hipotezę ogólną o niemożności uniknięcia przez poszczególnych komunikatorów udziału w zachowaniach komunikacyjnych o charakterze rytualnym, gdyż mają one istotne znaczenie dla każdego człowieka jako istoty funkcjonującej w łączności z innymi i w zawsze określonym kontekście kulturowym. Przedstawia analizę gestów rytualnych obecnych w rzeźbach o charakterze sakralnym i umieszczonych w zamkniętej przestrzeni świątyni katolickiej, co stanowi fragment uniwersalnego systemu człowieka. Jest to jednak fragment zachowań zajmujący centralne miejsce względem tożsamości każdego komunikatora, ponieważ poprzez komunikację o charakterze rytualnym włącza się on do danej wspólnoty kulturowo-językowo-komunikacyjnej i aktywnie w niej uczestniczy – bez czego trudno wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie każdego człowieka w danym miejscu i czasie.

This monograph presents an attempt at analyzing ritual gestural communication that is represented in religious sculptures which have been placed within a closed public space system consisting of places of religious worship - Catholic churches. The analyzed samples contain photographs of sculptures from 28 selected Catholic churches in Poznań and the nearby areas. The author managed to collect a large amount of data including a number of color photographs that present the figures of Jesus, Virgin Mary and various Catholic saints which had been placed within the aforementioned system and which can be seen while visiting these churches. Next, each sculpture, which is a part of the sculptosphere, was analyzed in terms of gestural details that it represents. As a result, a detailed picture of the ritual gestural richness of Catholic churches was presented.

Spis treści
(Size: 115.3 KB)
Wstęp
(Size: 409.2 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Obecność i rola gestów rytualnych w przestrzeni publicznej. Analiza na przykładzie rzeźb sakralnych w świątyniach katolickich na terenie miasta Poznania i wybranych okolic
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The presence and role of ritual gestures in the public space. The analysis of sacral sculptures found in the Catholic churches in the City of Poznań and the nearby areas
Type of publication Monografia
Edition I
Series Językoznawstwo Stosowane nr 25
ISSN 0137-1444
ISBN 978-83-232-2688-8
Number of pages 566
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up