Language
Mobile navigation Home page

Niesamodzielność jako ryzyko socjalne

PLN 20.00

Autor podejmuje próbę zdefiniowania niesamodzielności jako nowego ryzyka socjalnego, opierając się na badaniach dotyczących zróżnicowanych a zindywidualizowanych sytuacji faktycznych skutkujących potrzebą objęcia danej osoby długoterminową opieką. W pracy przeanalizowano międzynarodowo- i konstytucyjnoprawne uwarunkowania swobody ustawodawcy w definiowaniu niesamodzielności jako ryzyka socjalnego i kształtowaniu systemu świadczeniowego, uwzględniając doświadczenia zagraniczne, przedstawiono też kwestię stopniowania ryzyka niesamodzielności, a także problematykę ustalania potrzeby długoterminowej opieki w odniesieniu do dzieci. Autor zadaje również pytanie, czy skutki ziszczenia się ryzyka niesamodzielności są lub mogą być kompensowane w ramach istniejących systemów świadczeniowych prawa socjalnego i podejmuje próbę naszkicowania możliwych rozwiązań dotyczących systemu gwarantującego świadczenia na wypadek ziszczenia się ryzyka niesamodzielności. Omawia także kwestie organizacyjno-finansowe, zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego.

Spis treści
(Size: 110.5 KB)
Wstęp
(Size: 95.8 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Niesamodzielność jako ryzyko socjalne
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 222
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3385-5
Number of pages 198
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up