Language
Mobile navigation Home page

Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum

PLN 50.00

Prezentowana publikacja ma na celu rekonstrukcję i krytyczną analizę szkolnej narracji historyczno-dydaktycznej w polskich podręcznikach do nauczania historii w gimnazjum, wydawanych systematycznie po najnowszej korekcie podstaw programowych w 2008 roku. Narracje te badane są pod kątem występowania w nich stereotypowych wzorców kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ich roli i miejsca w prezentowanych koncepcjach historii narodu i państwa, Europy i świata, w wyniku czego Autorki proponują nowe równościowe spojrzenie na dzieje człowieka z uwzględnieniem szerokiego spektrum aktywności kobiet w przeszłości. Przedstawione wyniki znajdą szerokie zastosowanie praktyczne, wpłyną też na uwrażliwienie historyków, nauczycieli, metodyków, autorów i recenzentów podręczników na problem stereotypów związanych z płcią oraz kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.

The aim of this monograph is to present and critically analyze the historical and didactic narrative in Polish middle school level history textbooks that have been regularly published since the latest revision of core curricula in 2008. These narratives are studied with regard to stereotypical images of women, with particular emphasis on evaluating
women's role and place according to the concepts of the history of the nation and state as well as Europe and the world. The aim of this study was to carry out an assessment and develop a proposal of a new egalitarian perspective on human history by taking into account a wide range of women's activities in the past.

Spis treści
(Size: 81.2 KB)
Wstęp
(Size: 124.7 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) "Unworthy of History"? On the Absence and Stereotypical Images of Women in Light of the Historical Narrative in Middle School Text-books
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 220
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-2867-7
Number of pages 622
Number of publishing sheets 43,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up