Language
Mobile navigation Home page

Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne

PLN 20.00

Przedmiotem rozważań i analiz zaprezentowanych w książce są etyczne aspekty neoliberalizmu oraz edukacji neoliberalnej. Płynące z nich wnioski umożliwiają przyjęcie świeżej perspektywy na kształt i jakość edukacji, a szczególnie na rozwój poznawczy i etyczny współczesnego człowieka oraz na to, co przeważnie jest lub też może być dla niego ważne. Etyczne problemy neoliberalizmu często są obecne w polityce oświatowej, zarówno w Polsce jak i na świecie, mimo że dotychczas są zauważane raczej rzadko. W książce zaprezentowane są wyniki badań wskazujące na hierarchię wartości i to, co dla współczesnego człowieka jest istotne w codziennym życiu, jakie działania podejmuje oraz na ile są one zgodne z tendencjami neoliberalnymi. Złożoność omawianych problemów wymaga niejednokrotnie przyjęcia interdyscyplinarnego podejścia. Dzięki temu wyłaniający się obraz rzeczywistości szkolnej w zakresie edukacji etycznej oraz codziennego funkcjonowania badanych osób pozwala przewidywać i projektować strategie działania. Publikacja adresowana jest do pracowników naukowych i studentów nauk humanistycznych oraz społecznych, jak i do rodziców, dla których odkrywanie istoty człowieczeństwa jest nadzieją na lepszą jakość życia oraz bardziej świadomą postawę w kreowaniu wizji jednostkowej i społecznej rzeczywistości. Monografia zawiera próbę odpowiedzi na pytanie o kształt rzeczywistości edukacyjnej w polskiej szkole na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych funkcjonowania nauczycieli i uznawanych przez nich wartości oraz spraw, które ich zdaniem są ważne, a także to, co jest ważne dla uczniów w opinii badanych nauczycieli. Krytyczna analiza i refleksja na temat tego, co jest ważne dla najmłodszego pokolenia (uczniowie), jak i dla pokolenia starszego/dojrzałego (nauczyciele) pozwala na wskazanie dominującego dyskursu i związanych z nim wartości, które są powszechnie promowane oraz dalszych przewidywań natury etycznej, edukacyjnej, socjologicznej czy też polityczno-ekonomicznej.

The main aim of this book is to analyze the neoliberal discourse in today's world and the influence it has on the educational policy, especially on ethical education, as well as teaching and upbringing issues. This is a critical analysis of the ethical project and global expansion of neoliberalism as an economic, political and ethical doctrine. This book has three parts: 1. "Neoliberalism and its supposed values" - this is a critical analysis of neoliberal values; 2. "The (anti-)educational consequences of neoliberalism" - this part presents the negative educational consequences of neoliberal economy and politics; 3. "A criticism of neoliberal ethical education - in search of an alternative" - this is an attempt to describe and understand the relations between ethical education and neoliberal politics. As a result of a critical discourse analysis of neoliberalism, (un)ethical consequences of this ideology were shown. Also, an attempt was made to find alternative educational solutions, especially in the field of ethical education, that would be more favorable for the development of individuals and the society.

Spis treści
(Size: 78.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Neoliberalism and (non)ethical implications for education
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 189
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-2552-2
Number of pages 344
Number of publishing sheets 25,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up