Language
Mobile navigation Home page

Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3180-6
  • Category: Law
  • Year of publication: 2016
PLN 10.00

Publikacja jest pokłosiem dyskusji prowadzonej podczas pierwszej z cyklu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych pt. „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” poświęconej tematowi „Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości”, która odbyła się 27 października 2016 r. w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Konferencję tę patronatem honorowym objął Rektor UAM prof. UAM dr. hab. Andrzej Lesicki oraz Główny Inspektor Pracy – Roman Giedrojć. W książce zawarto nie tylko zagadnienia przedstawione na konferencji, ale także przygotowane w związku z nią przez przedstawicieli nauki.

Organizacja tego typu cyklu konferencji daje możliwość stworzenia płaszczyzny dla ożywionej wymiany poglądów między teorią a praktyką w zakresie palących problemów człowieka pracy – wymiany, która w dalszej perspektywie przyczyniłaby się do doskonalenia rozwiązań ustawodawczych i jurydycznych.

Temat owej pierwszej konferencji został podyktowany głęboką potrzebą przedyskutowania problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu inspekcji pracy w Polsce i w konsekwencji wysunięcia w tym zakresie postulatów de lege ferenda. Istnieje bowiem konieczność takiego unormowania, które odpowie wyzwaniom współczesnego świata pracy, a jednocześnie stworzy optymalne prawne uwarunkowania dla realizacji przez inspektorów pracy zadań, jakie stoją przed inspekcją pracy jako całością w Polsce.

Spis treści
(Size: 86.3 KB)
Słowo wstępne
(Size: 69.4 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 200
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3180-6
Number of pages 172
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up